Intimidatie jeugdbeschermers: belangrijk vonnis

23 december 2022

Eerder spraken wij over de verharding in de samenleving waar het gaat om de jeugdzorg. Het komt met regelmaat voor dat medewerkers van de jeugdbescherming het mikpunt zijn van laster intimidatie en agressie. JBRR heeft voor het eerst een kort geding aangespannen tegen een cliënt die – ons inziens – de grenzen ver te buiten ging op social media. Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan.

Gert Cazemier, a.i. bestuurder JBRR: “Ik begrijp goed dat ouders emotioneel geraakt zijn wanneer jeugdbescherming betrokken wordt. Iedere ouder houdt van zijn kind. Dat ouders in hun emotie soms heftig reageren snappen we dan ook. Maar we vinden het onacceptabel als dit uitmondt in grensoverschrijdend gedrag, agressie, laster, bedreigingen en geweld jegens onze medewerkers. Helaas komt dit te vaak voor.”

Om te zorgen dat onze medewerkers hun werk veilig kunnen uitoefenen is voor de eerste keer besloten naar de rechter te stappen. Cazemier: “Wij voelden ons genoodzaakt om een grens te stellen, tot hier en niet verder. De vrijheid van meningsuiting stopt wat ons betreft waar strafbare feiten of onrechtmatige daden worden gepleegd.”

Uitspraak
De rechter heeft de betreffende cliënt veroordeeld waar het gaat om diverse uitlatingen die hij deed op social media. Daarnaast heeft de rechter verboden om uitlatingen in de openbaarheid te brengen waarbij JBRR – of haar medewerkers – al dan niet voorzien van naam, (werk)adres en/of foto worden aangeduid als en/of in verband gebracht met kinderdief(stal), (staats)ontvoerder/(staats)ontvoering en/of antisemitisch/antisemitisme.De posts moeten worden verwijderd, op straffe van een dwangsom. Er is nog een hoger beroep mogelijk.

Belangrijk vonnis
Gert: “JBRR staat voor haar medewerkers en wil de veiligheid van het personeel kunnen garanderen. De vrijheid van meningsuiting stopt waar strafbare feiten of onrechtmatige daden worden gepleegd. We zijn dan ook blij dat de rechter dit heeft bevestigd. Belangrijk ook, want dit biedt handvatten voor vergelijkbare situaties waarin jeugdbeschermers in heel Nederland worden geïntimideerd.”

Veilig werken
JBRR vindt het veilig werken van medewerkers van groot belang: het is immers van grote invloed op het vermogen om het vak goed uit te kunnen oefenen. Daarom doen we bij intimidatie van jeugdbeschermers, door bijvoorbeeld het publiceren en verspreiden van persoonlijke gegevens, aangifte bij de politie.

Sinds de zomer van 2021 is het kabinet bezig om een wetsvoorstel op te stellen voor het strafbaar stellen van daders die zich schuldig maken aan het publiceren van identificerende persoonsgegevens van medewerkers voor intimiderende doeleinden.