Lokale teams en gemeenten

De 13 gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond zijn verbonden in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) en met elkaar de opdrachtgever van JBRR. Aan hen leggen wij – samen met onze onderaannemer WSS JBJR – verantwoording af.

Op deze pagina kunt u allerlei informatie vinden. Bent u benieuwd naar hoe onze jeugdbeschermers iedere dag het verschil proberen te maken in het leven van kwetsbare kinderen en jongeren? Kom dan eens een kijkje nemen! Op de volgende data zetten wij onze deuren open voor onze ketenpartners:

Donderdag 23 mei 2024  – (VOL)

Dinsdag 15 oktober 2024 – Meld u zich dan aan

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Inschrijven op onze nieuwsbrief voor ketenpartners kan hier.


Werkgebied (15 gemeenten)

Gemeenten: Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Nissewaard, Goeree-Overflakkee, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Voorne aan Zee.

Gemeente Rotterdam, onderverdeling: Hoogvliet, Pernis, Hoek van Holland, Rozenburg, Kralingen, Crooswijk, Centrum, Alexander, Zevenkamp, Nesselande, IJsselmonde, Charlois, Feijenoord, Noord, Hillegersberg, Schiebroek, Overschie en Delfshaven.

Samenwerking met gemeenten en lokale teams

Samenwerkingsafspraken

Vanuit relatiemanagement vindt structureel overleg plaats op GRJR- alsook op gemeentelijk niveau. Bij de gemeenten vindt ieder kwartaal overleg plaats, waarbij ontwikkelingen worden besproken die invloed hebben op de samenwerking.

De samenwerkingsafspraken die zijn opgesteld door de Gecertificeerde Instanties (GI’s) (Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, William Schrikker Stichting en het Leger des Heils) en de lokale teams in de regio, worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Het is een eenduidig format waarin ‘kleuring’ is aangebracht per gemeentelijke lokatie, om op maat afspraken te maken met het desbetreffende lokale team.

In deze samenwerkingsafspraken wordt onder meer het zogenaamde ‘partnermodel’ geïllustreerd, waarin het parellel werken van de GI’s en lokale teams geaccentueerd wordt. Onderdeel hiervan zijn de teamtafels. Na opdrachtverstrekking aan de GI vindt binnen 14 dagen de eerste teamtafel plaats. Hiermee wordt in een vroeg stadium van het traject een samenwerking aangegaan met het gezin en betrokkenen, waarin afspraken met elkaar worden gemaakt over toewerken naar een veilige opvoedsituatie, het opheffen van ontwikkelingsbedreigingen en het inzetten van de juiste hulp. De betrokkenheid van het lokale team bij deze teamtafel is van groot belang.

Samenwerkingsbijeenkomsten

Ook vinden jaarlijks samenwerkingsbijeenkomsten plaats tussen een afvaardiging van onze jeugdbeschermers en de lokaal team medewerkers van individuele gemeenten. Hierin worden onder meer de samenwerkingsafspraken onder de aandacht gebracht.

Consultatie en advies

Vanuit JBRR wordt aan iedere gemeentelijke locatie in de regio consultatie en advies aangeboden, waarbij wij als GI de samenwerking met de lokale teams wensen te vergroten en expertise willen delen. Diverse jeugdbeschermers zijn hierbij verbonden aan één of meer lokale teams, waarbij onder meer complexe problematiek besproken wordt en ook deelname aan cliëntgesprekken in het lokale veld tot de mogelijkheden behoort. 

Samenwerking middels gezamenlijke huisvesting

In 2019 is gestart om afspraken te maken tussen JBRR en gemeenten, om jeugdbeschermers op locatie van de lokale teams van gemeenten, hun werk uit te laten voeren. Daar waar jeugdbeschermers en lokaal team medewerkers elkaar daadwerkelijk fysiek ontmoeten, zal kennisoverdracht en samenwerking in de keten bevorderd worden.

Jeugdbeschermingspleinen

Om de jeugdbescherming beter te organiseren, bestaan er jeugdbeschermingspleinen. Bij het jeugdbeschermingsplein worden kinderen en gezinnen gemeld over wie zorgen bestaan over hun ontwikkeling en/of veiligheid. Deskundigen komen bijeen om deze meldingen te bespreken. Kinderen van 16 jaar en ouder(s)/opvoeder(s) worden veelal ook uitgenodigd. De deskundigen bespreken bij elke melding welke aanpak nodig is. In de regio Rotterdam Rijnmond zijn vijf jeugdbeschermingspleinen die één of meerdere keren per week bijeenkomen:

– Rotterdam, Schiedam, Maassluis en Lansingerland;

– Vlaardingen;

– Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel;

– Nissewaard;

– Goeree-Overflakkee;

– Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk;

– Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.

Op de websites van bovengenoemde gemeenten is meer informatie terug te vinden over deze jeugdbeschermingspleinen, hoe deze georganiseerd zijn en op welke wijze kan worden aangemeld.

Vertegenwoordigers vanuit de GI’s in deze regio, waaronder jeugdbeschermers van JBRR, nemen deel aan de jeugdbeschermingspleinen.

Kennisontwikkeling / professionalisering

Vanuit ons Centrum voor Kennis en Innovatie (onderdeel van JBRR) wordt frequent kennis en expertise gedeeld met de lokale teams van de gemeenten. Zo worden onder meer trainingen en workshops geleverd om systematische kennisontwikkeling, en daarmee de professionalisering van jeugdprofessionals in de keten, te bevorderen.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG Rijnmond)

CJG Rijnmond biedt preventieve jeugdgezondheidszorg in de regio Rijnmond (behalve in Capelle aan den IJssel; zij hebben een eigen CJG) en maakt zich sterk om een integraal zorgaanbod in de wijken te kunnen bieden aan jeugdigen in de leeftijd van – 9 maanden tot 18 jaar. Daarbij wordt samengewerkt met professionals in de jeugdketen, zo ook met de GI’s. Gezamenlijk optrekken, rekening houdend met de AVG, en op lokaal niveau hulp inzetten, behoren tot de mogelijkheden.


Verbinding jeugdhulp – onderwijs

JBRR neemt deel aan de regionale stuurgroep Transformatie Jeugdhulp. Eén van de thema’s betreft de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp, waarbij de samenwerking tussen scholen in de regio en de jeugdzorg bevorderd wordt.