ZORGBEMIDDELING

Het team zorgbemiddeling coördineert alle aanvragen voor specialistische hulp, bijvoorbeeld een gezinsopname, een dagbehandeling of een leef- of behandelgroep.

TOELEIDING NAAR SPECIALISTISCHE HULP

Het team zorgbemiddeling coördineert alle aanvragen voor specialistische hulp, bijvoorbeeld een gezinsopname, een dagbehandeling of een leef- of behandelgroep. Ook wijkteams kunnen het team zorgbemiddeling van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond inschakelen voor ondersteuning bij het zoeken naar passende specialistische hulp. Het team zorgbemiddeling zorgt ervoor dat de toeleiding naar 24-uurszorg en crisiszorg zorgvuldig, efficiënt en zo snel mogelijk gebeurt. Zodat onze cliënten zo snel als mogelijk de meest passende zorg ontvangen.

 

Het team zorgbemiddeling coördineert de toeleiding naar:

  • 24-uurs zorg jeugd- en opvoedhulp (J&O)
  • Crisiszorg jeugd- en opvoedhulp
  • 24-uurs zorg Jeugd-Licht Verstandelijk Beperkten (J-LVB)
  • Crisiszorg J-LVB
  • Gesloten Jeugdhulp
  • Complexe zorgvragen
  • Niet ingekochte zorg (in uitzonderingssituaties).

De gemeente koopt de specialistische jeugdhulp in. In het Voorzieningenboek Jeugdhulp staan de producten die voor de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond beschikbaar zijn.

Het team zorgbemiddeling werkt samen met alle zorgaanbieders in de regio Rotterdam Rijnmond. De lijnen zijn kort. Het team kent het zorgaanbod, is op de hoogte van beschikbare plekken en eventuele wachtlijsten en signaleert en monitort knelpunten rondom de plaatsing.

Het team zorgbemiddeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur.
Email: zorgbemiddeling@jbrr.nl

Sluiten
Open

Professionals

Bent u professional? Bekijk hier informatie over vakkennis en partners.