ZORGBEMIDDELING

Het team zorgbemiddeling coördineert alle aanvragen voor specialistische hulp, bijvoorbeeld een gezinsopname, een dagbehandeling of een leef- of behandelgroep.

TOELEIDING NAAR SPECIALISTISCHE HULP

Het team zorgbemiddeling coördineert alle aanvragen voor specialistische hulp, bijvoorbeeld een gezinsopname, een dagbehandeling of een leef- of behandelgroep. Ook wijkteams kunnen het team zorgbemiddeling van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond inschakelen voor ondersteuning bij het zoeken naar passende specialistische hulp. Het team zorgbemiddeling zorgt ervoor dat de toeleiding naar 24-uurszorg en crisiszorg zorgvuldig, efficiënt en zo snel mogelijk gebeurt. Zodat onze cliënten zo snel als mogelijk de meest passende zorg ontvangen.

Op deze pagina kunt u allerlei informatie vinden. Bent u benieuwd naar hoe onze jeugdbeschermers iedere dag het verschil proberen te maken in het leven van kwetsbare kinderen en jongeren? Kom dan eens een kijkje nemen! Op de volgende data zetten wij onze deuren open voor onze ketenpartners:

Dinsdag 15 oktober 2024 – (VOL)

Donderdag 23 maart 2025

Donderdag 29 mei 2025

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Inschrijven op onze nieuwsbrief voor ketenpartners kan hier.

Het team zorgbemiddeling coördineert de toeleiding naar:

  • 24-uurs zorg jeugd- en opvoedhulp (J&O)
  • Crisiszorg jeugd- en opvoedhulp
  • 24-uurs zorg Jeugd-Licht Verstandelijk Beperkten (J-LVB)
  • Crisiszorg J-LVB
  • Gesloten Jeugdhulp
  • Complexe zorgvragen
  • Niet ingekochte zorg (in uitzonderingssituaties).

De gemeente koopt de specialistische jeugdhulp in. In het Voorzieningenboek Jeugdhulp staan de producten die voor de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond beschikbaar zijn.

Het team zorgbemiddeling werkt samen met alle zorgaanbieders in de regio Rotterdam Rijnmond. De lijnen zijn kort. Het team kent het zorgaanbod, is op de hoogte van beschikbare plekken en eventuele wachtlijsten en signaleert en monitort knelpunten rondom de plaatsing.

Het team zorgbemiddeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur.
Email: zorgbemiddeling@jbrr.nl