Actueel

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond werkt samen met ouders en het netwerk van het gezin aan een veilige opvoedsituatie. Totdat de ouders de zorg weer volledig kunnen overnemen. Wij zijn er het liefst maar voor even.

20 februari 2020
Nieuws van én voor cliënten
20 februari 2020
Dialoogsessie “Gehoord worden”
21 januari 2020
NEDERLAND IN LOCKDOWN
22 november 2019
Week tegen kindermishandeling: Leerbijeenkomst crisisinterventie & DFC
14 november 2019
Vandaag in NRC: 'Eigen toko eerst' kan niet in jeugdzorg
15 oktober 2019
Werkdruk op de agenda
03 oktober 2019
Waardevolle ouderbijeenkomst
25 juli 2019
Hoe ervaren cliënten JBRR?
18 juli 2019
Ouderavond Cliëntenraad