JBRR werkt door tijdens periode coronavirus

14 mei 2020

De veiligheid van kinderen is belangrijk. Daarom gaat het werk van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond altijd door. Vanwege de maatregelen die zijn genomen i.v.m. het coronavirus werkt JBRR deze periode wel op een andere manier.

De veiligheid van kinderen is belangrijk. Daarom gaat het werk van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond altijd door. Vanwege de maatregelen die zijn genomen i.v.m. het coronavirus werkt JBRR deze periode wel op een andere manier.

De gezondheid van u, uw kind(eren) en van onze medewerkers is belangrijk voor ons. Met zijn allen zijn we er verantwoordelijk voor dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. Daarom past Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond haar werkwijze aan. Hierbij vragen we uw hulp en begrip.

Dit is de aangepaste werkwijze van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond:

  • Onze jeugdbeschermers zijn bereikbaar, zowel telefonisch als per e-mail. In het geval van ziekte, zal er een collega beschikbaar zijn.
  • Als de veiligheid van een kind in het geding is, vinden er huisbezoeken en overleggen plaats. We maken iedere keer de afweging wat nodig is en handelen daarnaar, zodat we continu zicht hebben op de veiligheidssituatie van de gezinnen en de kinderen. Als een huisbezoek noodzakelijk is, dan doen onze jeugdbeschermers dit met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
  • De rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn vanaf 17 maart gesloten. Urgente zaken gaan door. Dit zijn ook rechtszaken die kinderen aangaan. Hier is JBRR van op de hoogte en bij betrokken.

Heeft u dringend hulp nodig?
Aarzel niet! Neem gerust contact op met uw jeugdbeschermer of bel ons algemene nummer: 010 233 00 00.

JBRR houdt de ontwikkelingen rondom het virus nauwlettend in de gaten. Op dit moment wordt er geanticipeerd op eventuele volgende stappen die we binnen onze organisatie moeten zetten om de continuïteit te waarborgen. Heeft u vragen over het coronavirus, dan adviseren wij u de website van het RIVM te raadplegen.

Ketenpartners
JBRR heeft - samen met de William Schrikker Stichting (WSS) - een brief voor ketenpartners opgesteld met daarin meer informatie over alle maatregelen en het hervatten van de casusregie. Bekijk hier: