Blijven reflecteren: ‘Als je niet oppast, ren je maar door’

06 april 2020

Hoe heb ik gehandeld? Wat was het effect daarvan? Welke overtuigingen speelden een rol en wat kunnen mijn organisatie en ikzelf daarvan leren? Door regelmatig te reflecteren op je werk, investeer je in je professionaliteit als jeugdbeschermer. Of je nu net begint in je vak of al twintig jaar bezig bent.

Hoe heb ik gehandeld? Wat was het effect daarvan? Welke overtuigingen speelden een rol en wat kunnen mijn organisatie en ikzelf daarvan leren? Door regelmatig te reflecteren op je werk, investeer je in je professionaliteit als jeugdbeschermer. Of je nu net begint in je vak of al twintig jaar bezig bent.

Om deze professionalisering een stap verder te helpen, bundelen Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) en het Instituut voor Sociale Opleidingen van Hogeschool Rotterdam hun krachten in een leerwerkgemeenschap.

Onlangs publiceerde het programma ‘Zorg voor de jeugd’ een mooi artikel over het belang van reflecteren. HRO docent Corstin Dieterich, onze derdejaarsstudent Dewi Renesse van Duivenbode, onze jeugdbeschermer en begeleider Anouk de Graas en onze directeur Huub Friele leggen uit: https://voordejeugd.nl/praktijkvoorbeelden/blijven-reflecteren-op-de-praktijk/

Leerwerkgemeenschap
JBRR en WSS JBJR hebben samen met de Hogeschool Rotterdam een Leerwerkgemeenschap (LWG). Binnen de LWG ontstaat een lerend netwerk waarbinnen onderwijs en praktijk aan elkaar verbonden zijn met als doel om samen te leren. Mede door de nauwe betrokkenheid van twee LWG-docenten ontstaat een mooie wisselwerking. Een waar de studenten tijdens het praktijktraject veel profijt van zullen hebben.

Centrum voor Kennis en Innovatie
Binnen Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond vinden we de kennis en professionele ontwikkeling van jeugdbeschermers en het vak jeugdbescherming ontzettend belangrijk. Ons Centrum voor Kennis en Innovatie is de plek waar wij integrale kennis en expertise verzamelen. Deze kennis en expertise wordt vervolgens gedeeld, ontwikkeld en onderhouden met jeugdprofessionals binnen en buiten onze organisatie.

Ook ondersteunt en faciliteert K&I de jeugdprofessional in zijn behoeften aan kennis en leren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ervaringen en inzichten uit de praktijk, beleid en wetenschap voor innovatie en ontwikkeling binnen de uitvoering van het vak jeugdbescherming.

Aanvullend op de Leerwerkgemeenschap heeft JBRR een samenwerkingsverband gesloten met Hogeschool Rotterdam, specifiek de opleiding Social Work en het Kenniscentrum Talentontwikkeling. Met als doel gezamenlijke kennis te ontwikkelen en te delen binnen de sector jeugdzorg.

Meer weten?
Benieuwd of ons Centrum voor Kennis en Innovatie ook iets voor u kan betekenen?
Neem dan contact op met kenniseninnovatie@jbrr.nl.