Wat wij doen

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond grijpt in als de veiligheid en/of ontwikkeling van kinderen in gevaar is. Omdat ieder kind het recht heeft om veilig op te groeien.

Voogdijmaatregel

We nemen (tijdelijk) de verantwoordelijkheid over

Voogdijmaatregel

Jeugdreclassering

Bij ongeoorloofd schoolverzuim en strafbare feiten

Jeugdreclassering

Crisisinterventie

Als de veiligheid van een kind direct in gevaar is

Crisisinterventie

Kenniscentrum

We verbinden wetenschappelijke kennis met onze ervaring uit de praktijk

Kenniscentrum

Wat wij niet doen

Sommige van onze taken zijn door collega’s overgenomen

Wat wij niet doen
Feedback