Naar de rechtbank

De kinderrechter neemt belangrijke en ingrijpende beslissingen voor jou en je ouders. De kinderrechter bepaalt bijvoorbeeld of je onder toezicht komt of blijft staan, of dat je (tijdelijk) ergens anders moet wonen. Maar bijvoorbeeld ook of er begeleiding van jeugdreclassering nodig is. De rechtbank kan dan een JR-maatregel toewijzen bij een strafbaar feit of overtreding van de leerplichtwet.

De kinderrechter vraagt tijdens de rechtszitting advies aan de Raad voor de Kinderbescherming, de jeugdbeschermer (als je die al hebt) en natuurlijk aan jou en je ouders. Ben je 12 jaar of ouder? Dan vraagt de kinderrechter jou om je mening. Je ouders zijn daar niet bij aanwezig. De rechtszitting eindigt met de beslissing van de kinderrechter.