Dossier - Inzage & Afgifte

Voor ieder gezin maken we een dossier aan. In het dossier staan de persoonlijke gegevens van alle gezinsleden (namen, geboortedata, adres en burgerservicenummers) en alle informatie over de hulpverlening. Voor inzage en afgifte van het dossier kun je contact opnemen met jouw jeugdbeschermer of het formulier verzoek tot inzage/afgifte dossier  invullen. Als je klaar bent met het invullen van het formulier sla je het op. Daarna vul je onderstaande velden in en voeg je het ingevulde formulier toe via de upload button. Klik daarna op bericht verzenden. Je aanvraag wordt in behandeling genomen.


Hoe zit het met mijn privacy?

Het dossier is vertrouwelijk en mag niet zomaar door iedereen gelezen worden. Alleen de personen die in het dossier voorkomen, hebben het recht om de gegevens over henzelf in te zien. Zie ook het Privacyreglement-GI-Jeugdzorg-Nederland 2024

 

Hoe lang bewaren jullie mijn dossier?

Na afsluiting van de hulpverlening wordt een (OTS/Voogdij)-dossier 30 jaar bewaard. En JR/Drangdossiers worden 20 jaar bewaard. Wil je niet dat jouw gegevens bewaard worden? Je kan een verzoek indienen om de gegevens die op jou betrekking hebben, te vernietigen.

Vanaf welke leeftijd mag ik mijn dossier inzien?

Kinderen ouder dan 12 jaar mogen hun dossier zelf inzien. Ben je ouder dan 16 jaar? Dan mag je bepalen of we je ouders/opvoeders inzage in jouw dossier geven. Vraag het aan jouw jeugdbeschermer als je jouw dossier wilt inzien. Staat er informatie in die volgens jou niet klopt? Laat dit dan aan je jeugdbeschermer weten.