Dossier - Inzage & Afgifte

Voor ieder gezin maken we een dossier aan. In het dossier staan de persoonlijke gegevens van alle gezinsleden (namen, geboortedata, adres en burgerservicenummers) en alle informatie over de hulpverlening. Neem voor inzage en afgifte van het dossier contact op met jouw jeugdbeschermer of mail het Formulier Verzoek tot inzage/afgifte dossier naar info@jbrr.nl

Hoe zit het met mijn privacy?

Het dossier is vertrouwelijk en mag niet zomaar door iedereen gelezen worden. Alleen de personen die in het dossier voorkomen, hebben het recht om de gegevens over henzelf in te zien.

Hoe lang bewaren jullie mijn dossier?

Na afsluiting van de hulpverlening wordt een (OTS/Voogdij)-dossier 30 jaar bewaard. En JR/Drangdossiers worden 20 jaar bewaard. Wil je niet dat jouw gegevens bewaard worden? Je kan een verzoek indienen om de gegevens die op jou betrekking hebben, te vernietigen.

Vanaf welke leeftijd mag ik mijn dossier inzien?

Kinderen ouder dan 12 jaar mogen hun dossier zelf inzien. Ben je ouder dan 16 jaar? Dan mag je bepalen of we je ouders/opvoeders inzage in jouw dossier geven. Vraag het aan jouw jeugdbeschermer als je jouw dossier wilt inzien. Staat er informatie in die volgens jou niet klopt? Laat dit dan aan je jeugdbeschermer weten.