Wat zijn jouw rechten

Wij werken vanuit de rechten van het kind: het kinderrechtenverdrag

  • Je hebt het recht om van je jeugdbeschermer uitleg te krijgen over wat hij voor je kan doen.
  • Je hebt het recht om betrokken te worden bij het maken en uitvoeren van het gezinsplan ter verbetering van je (opvoed)situatie.
  • Je hebt hierbij het recht om jouw mening te geven en terug te horen wat hiermee gedaan is.
  • Ben je ouder dan 12 jaar? Dan heb je het recht om je dossier in te zien.
  • Als je onder toezicht staat, dan kan je jeugdbeschermer beslissen om een schriftelijke aanwijzing te geven. Een schriftelijke aanwijzing betekent dat je het advies van de jeugdbeschermer moet opvolgen. Ben je ouder dan 12 jaar? Dan heb je het recht om bij de kinderrechter in beroep te gaan.
  • Ben je het niet eens met de keuzes van of de samenwerking met je jeugdbeschermer? Kom je er in een gesprek niet uit? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen.