Wat wij voor jou doen

Allereerst willen we graag naar jou luisteren. Je kunt je verhaal bij ons kwijt en je mag alles vertellen, over school, thuis of wat je in je vrije tijd doet. Onze jeugdbeschermer kijkt daarna wat er nodig is. Hij of zij wil de situatie voor jou thuis, in een pleeggezin of groep, verbeteren. De jeugdbeschermer schrijft daar het liefst samen met jou een plan voor en overlegt ook met je ouders en/of opvoeders. Jouw mening is daarbij heel belangrijk, maar ook je medewerking. Samen kunnen we er zo voor zorgen dat er iets verandert in jouw situatie.

Het is onze taak om te zorgen dat jij een zo veilig mogelijke en onbezorgde jeugd kan doormaken.

Wij gaan hierover met jou in gesprek,  luisteren naar wat jij belangrijk vindt en hebben gesprekken met de belangrijke mensen om jou heen zoals je ouders/opvoeders, andere familieleden en docenten.

Wij zetten de hulp in om jou te helpen met de problemen die jij ervaart, bijvoorbeeld om je te helpen het contact met je ouders te verbeteren.

 

Jeugdbeschermingsmaatregelen

De rechtbank kan besluiten dat er een maatregel moet komen, omdat er zorgen zijn bij jou thuis. Wij krijgen de opdracht om deze jeugdbeschermingsmaatregel uit te voeren. De maatregelen zijn;

  • De ondertoezichtstelling (OTS) of de voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS)
  • De voogdijmaatregel
  • Jeugdreclassering

 

Wat is een ondertoezichtstelling?

Als je onder toezicht wordt geplaatst door de kinderrechter, gaat een jeugdbeschermer jou en je ouders/opvoeders voor een bepaalde tijd ondersteunen en begeleiden. Een ondertoezichtstelling (OTS) betekent dat de jeugdbeschermer samen met jou en je ouders of opvoeders gaat bekijken hoe jouw opvoedingssituatie kan verbeteren. De kinderrechter spreekt een OTS uit voor jongeren tot 18 jaar voor maximaal één jaar. Een VOTS is voor maximaal drie maanden.

Loopt een (V)OTS ten einde? Dan kijkt de jeugdbeschermer samen met jou en jouw ouders en hulpverleners of de doelen zijn behaald. De uitkomst bepaalt of er wel of geen verlenging van de OTS aan de kinderrechter wordt gevraagd.

ZIJN ER ZORGEN OVER JOUW SITUATIE? DAN WERKEN WIJ SAMEN AAN JOUW VEILIGHEID. NET ZO LANG TOT JOUW OUDERS OF OPVOEDERS DE ZORG WEER VOLLEDIG KUNNEN OVERNEMEN.

Wat is een voogdijmaatregel?

Als jouw ouders (tijdelijk) geen beslissingen over jou kunnen nemen, moet iemand anders dit doen. De kinderrechter beslist hierover. Allereerst kijkt de kinderrechter of een familielid of bekende van jou deze taak op zich kan nemen. Zo niet, dan kan Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond de voogdij over jou toegewezen krijgen. Onze jeugdbeschermer neemt dan de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van jou over. Bijvoorbeeld als je naar een andere school moet, dan moeten wij daar toestemming voor geven.

De jeugdbeschermer bepaalt door wie jij wordt opgevoed, houdt toezicht en treedt op als wettelijke vertegenwoordiger. Dat betekent dat wij een handtekening zetten onder documenten waar die van een ouder/opvoeder nodig is. De voogdijmaatregel loopt tot jij 18 jaar wordt, omdat je daarna voor de wet meerderjarig bent.

Wat is jeugdreclassering?

Je kunt een JR-maatregel krijgen als je tussen de 12 en 18 jaar oud bent en een strafbaar feit hebt gepleegd, of daarvan wordt verdacht. Jeugdreclassering voert deze begeleiding en controle uit. Het belangrijkste doel van jeugdreclassering is herhaling of terugval (recidive) te voorkomen. Wij vinden het belangrijkste dat je een goede toekomst krijgt.

Jeugdreclassering bestaat uit een combinatie van intensieve hulp en toezicht.