Jongerenraad

“Kan ik met andere jongeren praten?”

Als je ervaringen wilt uitwisselen met andere jongeren, kun je contact opnemen met de jongerenraad. Dit zijn jongeren die zelf ook te maken hebben (gehad) met JBRR. De jongerenraad komt op voor de belangen van jongeren. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan JBRR over allerlei onderwerpen. Daarnaast zijn zij ook een luisterend oor voor andere jongeren. De jongerenraad is altijd op zoek naar nieuwe leden. Dus wil je in gesprek met andere jongeren? Stuur een e-mail naar jongerenraad@jbrr.nl.

 

“Ik vind het heel tof om mijn ervaringen met JBRR te delen en een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de hulp.” Mario (16 jaar)

“Ik kan mijn jeugdzorgverleden niet veranderen, maar zet me graag in om de hulp voor andere kinderen en jongeren te verbeteren.” Joliene (17 jaar)

 

De jongerenraad heeft sinds kort ook een Instagram account met meer nog meer informatie beschikbaar.

https://www.instagram.com/jbrr.jongerenraad/