Jeugdbescherming & jeugdreclassering.

Crisisinterventie

Kinderen die acuut in hun veiligheid bedreigd worden krijgen snelle en deskundige hulp van ons crisisinterventieteam. Het crisisinterventieteam treedt doortastend op in crisissituaties en kan direct de noodzakelijke zorg inzetten. Het team is 24 uur per dag bereikbaar via 010 233 00 00.

Wanneer bel je het crisisinterventieteam?

Er is acuut hulp nodig. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van ernstige mishandeling of verwaarlozing van de kinderen. Bijvoorbeeld bij ouders die in paniek zijn, omdat de situatie thuis helemaal uit de hand loopt. Jongeren die weggelopen zijn van huis. Eergerelateerde problematiek. Ouders die door de politie opgepakt zijn en waarvan de kinderen alleen thuis achterblijven.

Hoe komt het contact tot stand?

Politie, ziekenhuizen, huisartsen, scholen, hulpverleners, maar ook ouders en kinderen zelf kunnen contact opnemen met het crisisinterventieteam. Wij vinden het belangrijk dat betrokkenen vooraf op de hoogte zijn van de melding die gedaan wordt bij ons. Het crisisinterventieteam kan alleen hulp bieden wanneer ouders (en kind) bereid zijn om mee te werken.

Wat doet het Crisisinterventieteam?

De hulp die het crisisinterventieteam inzet is afhankelijk van de crisissituatie en de medewerking van ouders en kinderen. Bij het eerste telefonische contact beoordelen we de ernst en urgentie van de melding; we verzamelen zoveel mogelijk informatie over de crisis. Als we daar een beeld van hebben, leggen we direct contact met het gezin. Met alle betrokkenen overleggen we wat er nodig is om zo snel mogelijk veiligheid te creëren voor het kind en het gezin. Het crisisinterventieteam kan vier verschillende typen hulp inzetten:

[accordion clicktoclose=”true”]
[accordion-item title=”Korte interventie”]Er vinden op vrijwillige basis een aantal bemiddelingsgesprekken plaats met medewerkers van ons crisisinterventieteam. Is de crisis voorbij? Dan bekijkt het crisisinterventieteam samen met de ouders of er verdere hulp en ondersteuning nodig is.
[/accordion-item]

[accordion-item title=”Intensieve hulp”]We zetten kortdurende, intensieve vormen van hulp in. In een korte periode werken ouders en kinderen gericht aan doelen die we samen hebben bepaald. De medewerkers van het crisisinterventieteam hebben de regie op de hulp. Lukt het niet de doelen te behalen, dan kan het crisisinterventieteam een melding doen bij het Jeugdbeschermingsplein of de Raad voor de Kinderbescherming.[/accordion-item]

[accordion-item title=”Spoed-jeugdbeschermingsmaatregel”]Soms is de veiligheid van een kind zodanig in gevaar, dat er direct ingegrepen moet worden. In dit geval kan de rechter nog dezelfde dag een voorlopige ondertoezichtstelling of een voorlopige voogdijmaatregel uitspreken. De rechter machtigt Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond om het kind uit huis te plaatsen of het gezag over de kinderen over te nemen. Het crisisinterventieteam voert deze kinderbeschermende maatregelen ook uit.
[/accordion-item]

[accordion-item title=”Melding bij Raad voor de Kinderbescherming of het Jeugdbeschermingsplein”]Als er geen acuut gevaar dreigt maar we concluderen dat vrijwillige, ambulante hulp niet toereikend zal zijn om een veilige opvoedsituatie te creëren, meldt het crisisinterventieteam het gezin bij de Raad voor de Kinderbescherming en het Jeugdbeschermingsplein. Er zal jeugdbescherming met drang worden ingezet of de Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek of een jeugdbeschermingsmaatregel noodzakelijk is. Een jeugdbeschermer van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond neemt de regie op de hulpverlening over van het crisisinterventieteam.[/accordion-item]

[/accordion]

Feedback