Cliëntenraad

De cliëntenraad van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond bestaat uit een enthousiaste groep ouders én jongeren. Samen komen zij op voor de belangen van jongeren en ouders die te maken hebben (gehad) met JBRR. Zij geven de medewerkers en directie van JBRR gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken in de organisatie.

JBRR wil zoveel mogelijk ervaringen ophalen bij de ouders en jongeren die in begeleiding zijn (geweest) bij JBRR. Wat vinden zij goed aan onze begeleiding en wat kunnen wij verbeteren? De ouders en jongeren van de cliëntenraad vertellen het ons en helpen JBRR de hulp verbeteren. De jongeren en de ouders komen maandelijks bijeen met de ondersteuners van JBRR. Zij organiseren daarnaast ook eigen activiteiten zoals ouderavonden voor andere ouders/verzorgers.

De cliëntenraad heeft maandelijks overleg met de bestuurder van JRRR waarin de cliëntenraad gevraagd wordt naar hun mening over actuele onderwerpen binnen de organisatie. Jaarlijks heeft de cliëntenraad ook overleg met bijvoorbeeld de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad. U leest meer over de activiteiten van de cliëntenraad in het Jaarverslag JBRR cliëntenraad – 2021.

De cliëntenraad is ook beschikbaar voor een luisterend oor voor andere jongeren en ouders. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden. Wilt u in contact komen met de cliëntenraad? Stuur een e-mail naar clientenraad@jbrr.nl.

 

Jongerenraad – voor jongeren

De jongerenraad bestaat uit een enthousiaste groep jongens en meiden die begeleiding van JBRR hebben (gehad). De jongerenraad is de stem van de jongeren. De jongerenraad denkt bijvoorbeeld mee over nieuw voorlichtingsmateriaal en vertelt ons hoe wij het beste contact met jongeren kunnen onderhouden. De adviezen zij geven, neemt JBRR mee in de besluiten. Daarnaast wordt de jongeren ook regelmatig gevraagd voor een interview of deelname aan een workshop waarbij zij hun ervaringen kunnen delen. De jongeren van de jongerenraad vinden het belangrijk hun mening te geven maar daarnaast hebben zij ook veel lol met elkaar en vinden zij het fijn om andere jongeren te leren kennen die ook met jeugdzorg te maken hebben (gehad).

De jongerenraad is altijd op zoek naar nieuwe leden. Heb je interesse? Stuur een e-mail naar jongerenraad@jbrr.nl.

 

Cliëntenraad – voor ouders

De ouders binnen de cliëntenraad vinden het belangrijk hun mening te geven waarmee de hulp van JBRR kan verbeteren. Een belangrijk item is het verbeteren van de bejegening aan ouders. De leden geven in vergaderingen of tijdens trainingen aan medewerkers regelmatig tips hierover. Lees hier meer over de leden van de cliëntenraad.

De leden zijn zij ook graag een luisterend oor voor andere ouders/verzorgers. Heeft u hier behoefte aan of wilt u ervaringen uitwisselen met andere ouders? Neem dan contact met ons op via clientenraad@jbrr.nl.

Een handig overzicht van bovenstaande informatie staat in deze flyer.