Dossier - Inzage & Afgifte

Voor ieder gezin maken we een dossier aan. In het dossier staan de persoonlijke gegevens van alle gezinsleden (namen, geboortedata, adres en burgerservicenummers) en alle informatie over de hulpverlening. Voor inzage en afgifte van het dossier kunt u het formulier verzoek tot inzage/afgifte dossier  invullen. Als u het formulier heeft ingevuld, slaat u het op. Daarna vult u onderstaande velden in en kunt u het ingevulde formulier toevoegen via de upload button. Klik daarna op bericht verzenden. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen.


Hoe zit het met onze privacy?

Het dossier is vertrouwelijk en mag niet zomaar door iedereen worden gelezen. Het uitgangspunt bij privacy en dossierinzage is dat iedereen het recht heeft informatie over zichzelf in te zien. Dit houdt in dat wanneer je in het dossier voorkomt, je deze informatie over jezelf mag inzien. Hierop zijn uitzonderingen, deze zijn hieronder te lezen.

Zie ook het Privacyreglement-GI-Jeugdzorg-Nederland 2024

Wie mag het dossier inzien?

Wanneer kinderen onder de 12 jaar zijn mogen ouders met gezag het dossier over hun kinderen inzien, tenzij deze inzage schadelijke is voor het kind.

Zijn kinderen boven de 12 en nog geen 16 jaar en ouders met gezag willen hun dossier inzien, dan moet het kind tussen deze leeftijd naar zijn of haar mening worden gevraagd. Wanneer kinderen van deze leeftijd niet willen dat hun gezaghebbende ouders het dossier inzien en zij kunnen dit goed motiveren dan kunnen we kiezen gezaghebbende ouders geen inzage te geven.

Is het kind 16 jaar of ouder, dan mag het kind bepalen of zijn/haar ouders met gezag zijn of haar dossier mogen inzien. Willen deze kinderen dit niet, dan zal geen dossierinzage plaatsvinden.

Willen anderen (hieronder vallen ook de ouders zonder gezag) dan het kind zelf of de ouders met gezag het dossier inzien? Dan is voor kinderen tot 12 jaar toestemming van gezaghebbende ouders nodig. Wanneer het gaat om het dossier van kinderen tussen de 12 en 16 jaar, moeten zowel ouders met gezag als het kind toestemming geven en gaat het om kinderen ouder dan 16 dan is enkel toestemming van het kind nodig.

 

Hoe lang bewaren jullie het dossier?

Na afsluiting van de hulpverlening wordt een OTS/Voogdij-dossier 30 jaar bewaard en JR/Drangdossiers worden 20 jaar bewaard.

Hoe kan ik een dossier laten vernietigen?

Wilt u niet dat uw gegevens bewaard worden? Dan kunt u een verzoek indienen om de gegevens die op uw kind betrekking hebben, te vernietigen. Uw kind kan dat ook doen. Om dit te kunnen doen dient u éérst een verzoek in te dienen tot inzage van het dossier. Daarna kunt u besluiten om het dossier te laten vernietigen.  Wilt u een dossier laten vernietigen? Vul dan het formulier verzoek tot inzage/afgifte dossier  in.

 

Geluidsopname en vertrouwenspersoon

Het kan zijn dat u opziet tegen het gesprek met uw jeugdbeschermer. Door de spanning is het misschien lastig om alles te onthouden. In dat geval heeft u de volgende mogelijkheden:

Geluidsopname

Het is het toegestaan om een geluidsopname van het gesprek te maken. Wij willen u wel vragen om aan de jeugdbeschermer te vertellen dat u het gesprek opneemt. Als er meer mensen bij het gesprek aanwezig zijn moet u aan hen ook om toestemming vragen.

Deze opname is alleen voor uw eigen gebruik. Om thuis nog eens na te luisteren wat er precies is gezegd. Het is niet toegestaan om de opname op wat voor manier dan ook openbaar te maken. Dus niet via internet, sociale media, krant of andere media. Het maken van een filmpje of een foto is niet toegestaan. Beeldopnamen vallen onder het portretrecht en mogen niet zonder toestemming gemaakt worden.

Vertrouwenspersoon
U kunt ook een vertrouwenspersoon naar het gesprek meenemen. Iemand die met u meeluistert of u helpt om uw verhaal goed uit te leggen. U kunt daarvoor iemand kiezen uit uw dagelijkse omgeving, maar het mag niet iemand zijn die bij uw situatie betrokken is.