Dossier

Voor ieder gezin maken we een dossier aan. In het dossier staan de persoonlijke gegevens van alle gezinsleden (namen, geboortedata, adres en burgerservicenummers) en alle informatie over de hulpverlening. Voor inzage van het dossier kunt u contact opnemen met uw jeugdbeschermer of mail het formulier Verzoek tot inzage dossier naar info@jbrr.nl

 

Hoe zit het met onze privacy?

Het dossier is vertrouwelijk en mag niet zomaar door iedereen worden gelezen. Het uitgangspunt bij privacy en dossierinzage is dat iedereen het recht heeft informatie over zichzelf in te zien. Dit houdt in dat wanneer je in het dossier voorkomt, je deze informatie over jezelf mag inzien. Hierop zijn uitzonderingen, deze zijn hieronder te lezen.

Wie mag het dossier inzien?

Wanneer kinderen onder de 12 jaar zijn mogen ouders met gezag het dossier over hun kinderen inzien, tenzij deze inzage schadelijke is voor het kind.

Zijn kinderen boven de 12 en nog geen 16 jaar en ouders met gezag willen hun dossier inzien, dan moet het kind tussen deze leeftijd naar zijn of haar mening worden gevraagd. Wanneer kinderen van deze leeftijd niet willen dat hun gezaghebbende ouders het dossier inzien en zij kunnen dit goed motiveren dan kunnen we kiezen gezaghebbende ouders geen inzage te geven.

Is het kind 16 jaar of ouder, dan mag het kind bepalen of zijn/haar ouders met gezag zijn of haar dossier mogen inzien. Willen deze kinderen dit niet, dan zal geen dossierinzage plaatsvinden.

Willen anderen (hieronder vallen ook de ouders zonder gezag) dan het kind zelf of de ouders met gezag het dossier inzien? Dan is voor kinderen tot 12 jaar toestemming van gezaghebbende ouders nodig. Wanneer het gaat om het dossier van kinderen tussen de 12 en 16 jaar, moeten zowel ouders met gezag als het kind toestemming geven en gaat het om kinderen ouder dan 16 dan is enkel toestemming van het kind nodig.

 

Hoe lang bewaren jullie het dossier?

Na afsluiting van de hulpverlening wordt een OTS/Voogdij-dossier 30 jaar bewaard en JR/Drangdossiers worden 20 jaar bewaard. Wilt u niet dat uw gegevens bewaard worden? Dan kunt u een verzoek indienen om de gegevens die op uw kind betrekking hebben, te vernietigen. Uw kind kan dat ook doen.

 

Sluiten
Open

Professionals

Bent u professional? Bekijk hier informatie over vakkennis en partners.