Naar de rechtbank

Een bezoek aan de rechtbank is altijd spannend. De kinderrechter neemt een beslissing die ingrijpend is voor uw gezin. De kinderrechter vraagt tijdens de rechtszitting naar uw mening. Alleen bij een spoedmaatregel gebeurt dit achteraf. Ook de mening van uw kind wordt gevraagd. Voor kinderen ouder dan 12 jaar is dat verplicht. Op verzoek kunnen kinderen onder de 12 jaar ook om hun mening worden gevraagd. Dit gebeurt zonder dat u daarbij aanwezig bent. Daarnaast spreken de kinderrechter, de Raad voor de Kinderbescherming, de jeugdbeschermer (als die al bij uw gezin betrokken is) en eventuele andere betrokkenen. U mag een advocaat meenemen naar de rechtszitting. De rechter kan aan het einde van de zitting uitspraak doen. Soms heeft de rechter extra tijd nodig, waardoor de uitspraak volgt. Het besluit van de rechter ontvangt u op een beschikking van de rechter.

Om verschillende redenen kunt u een uitnodiging krijgen voor een rechtszitting op de rechtbank. Bijvoorbeeld:

  • Als voor uw kind een jeugdbeschermingsmaatregel is verzocht.
  • Als voor uw kind een verlenging van de ondertoezichtstelling wordt gevraagd.
  • Als uw kind mogelijk uit huis wordt geplaatst.
  • Als de ondertoezichtstelling voor uw kind voortijdig wordt beëindigd.
  • Als uw kind moet voorkomen in verband met een strafbaar feit.
  • Als er een spoedmaatregel wordt uitgesproken.