Crisisinterventie en Intensieve vrijwillige hulp

Wat is crisisinterventie?

Als acuut hulp nodig is, kan een medewerker van het crisisinterventieteam deze direct inzetten. Dit kan 24 uur per dag.
Iedereen kan om hulp vragen: u, uw kind én professionals van politie, ziekenhuizen, wijkteams, scholen, de huisarts of andere hulpverleners. De medewerker overlegt met u en uw kind en andere betrokkenen wat er nodig is om ervoor te zorgen dat het zo snel mogelijk weer goed gaat.

Is de crisis voorbij? Dan bekijkt de medewerker of er verdere hulp en ondersteuning nodig is. De hulp is in principe vrijwillig. Als dit niet kan en er zijn wel grote zorgen om uw kind, dan kan de medewerker uw kind aanmelden bij het jeugdbeschermingsplein of de Raad voor de Kinderbescherming.

 

Wat is intensieve vrijwillige hulp?

Als de zorgen over uw kind zó serieus zijn, en er iets mòet gebeuren, kan een jeugdbeschermer een laatste poging doen om samen de problemen op te lossen. Tegelijkertijd kan de Raad voor de Kinderbescherming met een onderzoek starten. Terwijl zij onderzoeken of een jeugdbeschermingsmaatregel nodig is, gaat de jeugdbeschermer met uw gezin aan de slag om zo snel mogelijk de thuissituatie te verbeteren. Zo gaat er geen tijd verloren. De jeugdbeschermer informeert de Raad voor de Kinderbescherming over de resultaten.

Is het niet gelukt de thuissituatie voldoende te verbeteren, dan kan de Raad beslissen om een jeugdbeschermingsmaatregel aan de rechter te vragen.

 

Wat zijn uw rechten?

  • U en uw kind hebben het recht om van je jeugdbeschermer uitleg te krijgen over wat hij voor u kan doen.
  • U en uw kind hebben het recht om betrokken te worden bij het maken en uitvoeren van het gezinsplan ter verbetering van de thuissituatie.
  • U heeft het recht het dossier in te zien. Is uw kind ouder dan 12 jaar? Dan heeft uw kind ook het recht om het dossier in te zien.
  • Als uw kind onder toezicht staat kan de jeugdbeschermer een schriftelijke aanwijzing geven. Een schriftelijke aanwijzing is een belangrijke brief waarin staat dat het advies van de jeugdbeschermer opgevolgd moet worden.
  • U heeft het recht om bij de kinderrechter in beroep te gaan. Is uw kind ouder dan 12 jaar? Dan heeft hij of zij ook het recht om bij de kinderrechter in beroep te gaan.
  • Bent u het niet eens met de gemaakte keuzes of bent u niet tevreden over de samenwerking met de jeugdbeschermer? Bespreek dit dan met hem of haar. Komt u er in een gesprek niet uit? Dan heeft u het recht een klacht in te dienen.