Actueel

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond werkt samen met ouders en het netwerk van het gezin aan een veilige opvoedsituatie. Totdat de ouders de zorg weer volledig kunnen overnemen. Wij zijn er het liefst maar voor even.

14 november 2019
Vandaag in NRC: 'Eigen toko eerst' kan niet in jeugdzorg
15 oktober 2019
Werkdruk op de agenda
03 oktober 2019
Waardevolle ouderbijeenkomst
25 juli 2019
Hoe ervaren cliënten JBRR?
18 juli 2019
Ouderavond Cliëntenraad
16 juli 2019
Werken volgens de rechten van het kind
18 juni 2019
‘Het is mijn toekomst! Waar wachten we op?’
27 mei 2019
“Geweldloze jeugdzorg?”
18 april 2019
Training 'Voorzitten Teamtafel' sluit goed aan