Programma Vakmanschap: Jeugdbeschermers doen er toe!

23 december 2022

Jeugdbeschermers doen er toe! Dat laat het rapport ‘Hoe bescherm je kinderen als het thuis onveilig is’ van het Verwey Jonker Instituut dat in oktober uitkwam duidelijk zien. Bekijk de onderzoeksresultaten overzichtelijk in een mooie infographic.

Shirley Davis, programma directeur Vakmanschap: “In dit jaar waarbij de sector, het vak jeugdbescherming en haar jeugdprofessionals, niet eerder zó ontzettend onder druk stonden en staan, is deze conclusie een hele noodzakelijke. Het geeft direct weer hoe belangrijk het is om blijvend te investeren in onze vakmensen. Onze samenleving heeft onze jeugdprofessionals – in vitale staat – nodig.”

Van waarde
Shirley: “Overigens heb ik dit onderzoek, waar wij vanuit K&I ook hard aan hebben meegewerkt, eigenlijk niet nodig om tot die conclusie te komen. Ik zie het, ik hoor het, ik lees het overal terug. Met het investeren in vakmanschap, investeren we in de kwaliteit van ons professioneel handelen. Dat is altijd nodig, want onze cliënten – de meest kwetsbare doelgroep van de samenleving – verdienen de beste zorg die er maar is. Het afgelopen jaar zijn wij bij JBRR met meer dan 200 collega’s zichtbaar en onzichtbaar ontzettend druk bezig geweest met het vakmanschap Jeugdbescherming.”

Vogelvlucht
Zo is binnen JBRR gewerkt aan een onderzoek naar de werkzame elementen van het vak jeugdbescherming. Vanuit cliëntperspectief, vanuit de praktijk en vanuit de wetenschap. . Het praktijkonderzoek heeft  een aantal kernopgaves opgeleverd: waar sta je voor in de uitvoering van  de jeugdbescherming? Deze kernopgaves zijn vervolgens gevalideerd door zeker 120 collega’s (overwegend jeugdbeschermers) uit de organisatie. Rijke data uit de praktijk! De verschillende onderzoeksresultaten worden op dit moment geanalyseerd om uiteindelijk te kunnen concluderen wat de werkzame elementen van het vak Jeugdbescherming zijn.

Daarnaast wordt het Pad van de professionele ontwikkeling van onze jeugdbeschermers onder de loep gelegd en is een pilot voor 2023 voorbereid waarin JBRR de lerende omgeving die hoort bij vakmanschap in de praktijk wil brengen. De samenwerking die JBRR dit jaar aanging met Jeugdzorg Leert zorgt voor een breed, gezamenlijk leeraanbod wat bijdraagt aan verdere professionele ontwikkeling.

2023
Shirley: “In 2023 gaan we met dezelfde energie en inzet door met de verschillende projecten en opdrachten in het kader van ons vakmanschap. We zijn zeker nog niet klaar! Investeren in je vak doe je per slot van rekening niet eenmalig, maar voortdurend.”