Verandering organisatiestructuur

06 juli 2022

JBRR wil graag de focus hebben en houden op haar gezinnen en medewerkers. De ingewikkelde omgeving waarin onze organisatie zich momenteel bevindt vraagt om een meer eenvoudige manier van werken.

Eenvoudiger door korte lijnen, snelle afstemming en duidelijke besluiten. We willen onze medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen in het ingewikkelde werk waar zij voor staan. Daarom maken we de organisatiestructuur van JBRR compacter.

Aan deze verandering is een uitgebreid onderzoek en zorgvuldig proces vooraf gegaan waarbij onze Raad van Toezicht is betrokken. De RvT heeft besloten de topstructuur van JBRR te wijzigen.

Peter Draaisma namens de Raad van Toezicht van JBRR: “Als Raad van Toezicht vinden wij het belangrijk dat de medewerkers zo goed mogelijk worden ondersteund in de huidige hectiek van de praktijk van de jeugdbescherming en streven daarbij naar meer directe betrokkenheid van het bestuur. Dit betekent een taakverzwaring voor de Raad van Bestuur. Wij zijn verheugd op interim basis Gert Cazemier bereid gevonden te hebben op korte termijn toe te treden tot het bestuur. De werving voor een definitieve invulling is inmiddels gestart.”

Meer kwaliteit & continuïteit
We schrappen de directie laag, geven onze managers meer verantwoordelijkheid en kiezen voor een tweehoofdig bestuur. Per 1 juli 2022 zal Gert Cazemier ad interim - samen met onze bestuurder Arina Kruithof - JBRR besturen. Hiermee wordt de kwaliteit en continuïteit van JBRR versterkt.

Arina Kruithof: “Ik ben erg blij met deze verplatting van onze organisatie en verwacht dat we hierdoor nog beter in staat zullen zijn om in ons complexe werkveld het verschil te blijven maken voor de gezinnen die aan ons zijn toevertrouwd. Ik wens Gert vanaf deze plek heel veel succes in zijn nieuwe functie en zie uit naar onze samenwerking.”