Mini-symposium Vakmanschap

16 mei 2022

Wij werken voor en met het meest kwetsbare goed van onze samenleving: kinderen. Ons werk vraagt om vakbekwame mensen die écht weten wat ze doen. Vakmanschap: het thema van het JBRR mini-symposium in Theater Zuidplein afgelopen week.

Het werk van onze professionals is ingrijpend en vraagt soms iets bovenmenselijks. Ingewikkelde besluiten nemen, lastige confrontaties aangaan en het omgaan met onmogelijke dilemma’s zijn aan de orde van de dag. Om dit zeer complexe werk uit te kunnen voeren is specifieke kennis en kunde nodig. Jeugdbescherming is een vak!

Maar wat is dat vakmanschap dan precies? En hoe word en blijf je vakman of vakvrouw in de jeugdbescherming? Daarover ging het mini-symposium Vakmanschap, bedoeld voor al onze professionals op dinsdag 10 mei. Na een korte introductie van dagvoorzitters Shirley Davis (programmadirecteur Vakmanschap) en Gabriël Gomes Barros (voorzitter van de JBRR Jongerenraad) werden bestuurder Arina Kruithof en a.i. directeur jeugdbescherming Gert Cazemier bevraagd op hun visie op vakmanschap en de ambitie met het programma.

Vakman in de ring
Vervolgens maakte voormalig drievoudig Europees Kampioen en drievoudig Olympische bronzen medaillewinnaar Arnold Vanderlyde van de zaal één team. ‘Vakmanschap’, zo gaf hij aan, ‘draait om fysieke en mentale conditionering, training en discipline. Maar ook over vertrouwen, identiteit, plezier en affirmaties. Eén van zijn affirmaties is: “Zolang je in beweging bent is de kans dat je geraakt wordt het kleinst “ - een aanwezige professional vertaalde dit naar: 'Zolang je in contact bent met je cliënt, is de stap naar verbetering dichtbij.'

Met elkaar in gesprek
Tijdens een dialoogsessie tussen een aantal van onze professionals en ervaringsdeskundigen werd met elkaar gesproken over hoe je nou het positieve verschil maakt waar je ook werkt in de organisatie, wanneer je spreekt van vakmanschap en wat daarvoor nodig is. De zaal kon online meepraten door te reageren op stellingen en vragen.  Ervaringsdeskundigen Jason en Rosalia gaven de aanwezigen - ieder op eigen wijze - nog iets aan de professionals in de zaal mee via een spoken word.

Kennis & kunde
Daarna was het de beurt aan docent forensische gezinspedagogiek bij de Universiteit Leiden dr. Sabine van der Asdonk. Zij is tevens auteur  van het boek Growing up safely , attachment-based interventions in child protection cases. In haar relaas koppelde ze het vakmanschap van onze professionals aan het wetenschappelijk onderzoek dat zij deed naar de inzet van gehechtheidsinterventies in de jeugdbescherming.

Muzikale afsluiting
Na een kort resumé was het de beurt aan Moraya. Tijdens een prachtig lied waarin zij onze professionals duidelijk maakte welk vakmanschap zij - als ervaringsdeskundige - van de jeugdbeschermer vraagt, roerde ze alle aanwezigen

Vakmanschap binnen JBRR
Het programma vakmanschap binnen JBRR is met dit mini-symposium op een mooie, treffende wijze afgetrapt. De komende periode zullen we i.s.m. onderzoeksbureau Kessels & Smit met elkaar onderzoek doen naar het vakmanschap in de jeugdbescherming en de acties die nodig zijn om dit vakmanschap blijvend te ontwikkelen.

*Foto's en filmpje werden gemaakt door (het netwerk van) een van onze oud-jongeren.