Nieuw lid Raad van Bestuur: Inge Vermeulen

06 december 2022

De Raad van Toezicht van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond heeft Inge Vermeulen benoemd als lid Raad van Bestuur. Samen met onze voorzitter Raad van Bestuur Arina Kruithof, zal zij per 1 februari de organisatie aanvoeren.

JBRR koos in afgelopen zomer voor een tweehoofdig bestuur na een vermindering van het aantal managementlagen. De Raad van Toezicht is verheugd Inge Vermeulen te kunnen benoemen als nieuwe collega-bestuurder van de voorzitter Arina Kruithof.

De afgelopen zeven jaar is Inge Vermeulen als directeur-bestuurder werkzaam geweest bij Patijnenburg. Zij was eindverantwoordelijk voor het Westlandse Sociaal Werkbedrijf  dat beschut werk biedt en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar werk. Eerder heeft zij ruime expertise opgedaan als directeur bij gemeente Westland en directeur beleid bij de Bestuursdienst van gemeente Rotterdam. Inge: “Ik kijk er naar uit om samen met Arina, de managers, de OR, de cliënten- en jongerenraad en alle medewerkers te werken aan de doorontwikkeling van JBRR. De opgave die er ligt is flink, maar ik ga de uitdaging met veel energie aan om in de Rotterdamse regio mee te werken aan veilige opgroeikansen voor kinderen.”

Voorzitter van de Raad van Toezicht Peter Draaisma geeft aan dat met de komst van Inge Vermeulen ruimte wordt geschapen om de positionering van de organisatie en ondersteuning van de medewerkers  te versterken. Dit zal positief bijdragen aan de kwaliteit van het werk voor de aan de zorg van JBRR toevertrouwde kinderen.

JBRR is verheugd over de komst van Inge Vermeulen. Onze voorzitter Raad van Bestuur Arina Kruithof: “Ik ben erg blij dat Inge ons komt versterken. Ik kijk ernaar uit om samen de organisatie naar een volgende fase te brengen en de zorg voor onze kinderen en gezinnen verder te verbeteren. Het zijn momenteel woelige tijden in de jeugdbescherming.  Met de keuze voor een tweehoofdig bestuur zullen we nog beter in staat zijn om in ons complexe werkveld het verschil te blijven maken voor de gezinnen die aan ons zijn toevertrouwd. Ik wens Inge vanaf deze plek heel veel succes in haar nieuwe functie en zie vol enthousiasme uit naar onze samenwerking.”