Dossier

Voor ieder gezin maken we een dossier aan. In het dossier staan de persoonlijke gegevens van alle gezinsleden (namen, geboortedata, adres en Burgerservicenummers) en alle informatie over de hulpverlening.

“Hoe zit het met mijn privacy?” Het dossier is vertrouwelijk en mag niet zomaar door iedereen gelezen worden. Alleen de personen die in het dossier voorkomen, hebben het recht om de gegevens over henzelf in te zien. Ook de informatie over uw kind is voor u toegankelijk. Maar is uw kind 16 jaar of ouder, dan vragen wij eerst aan hem of haar toestemming voordat wij u inzage geven.

“De informatie in mijn dossier klopt niet.” Staat er volgens u onjuiste informatie in het dossier? Geef het aan bij uw jeugdbeschermer. Stuur een brief waarin duidelijk staat wat er gewijzigd moet worden. U ontvangt binnen vier weken schriftelijk bericht of uw dossier gewijzigd wordt.

“Hoe lang bewaren jullie mijn dossier?” Na afsluiting van de hulpverlening wordt een dossier 15 jaar bewaard. Wilt u niet dat uw gegevens bewaard worden? U kunt een verzoek indienen om de gegevens die op u betrekking hebben, te vernietigen. Gaat het om een dossier dat vanwege een ander kind nog van belang is, dan wijzen wij dit verzoek af.

Vanaf 12 jaar mag je je dossier inzien!
Kinderen ouder dan 12 jaar mogen hun dossier zelf inzien. Ben je ouder dan 16 jaar? Dan mag je bepalen of we je ouders/verzorgers inzage in jouw dossier geven. Vraag je jeugdbeschermer als je je dossier wilt inzien. Staat er informatie in die volgens jou niet klopt? Laat dit dan per brief aan je jeugdbeschermer weten.

Is er toestemming nodig om informatie op te vragen?
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond heeft geen toestemming meer nodig om informatie op te vragen van u als cliënt. Voorheen gebeurde dit wel maar door de gewijzigde wetgeving mag de jeugdbeschermer de noodzakelijke informatie opvragen (als daarvoor een grondslag is) om een taak uit te voeren. U wordt als cliënt hierover wel (mondeling of schriftelijk door u een verklaring te laten tekenen) geïnformeerd. De jeugdbeschermer geeft hierbij aan bij wie, voor welk doel en welke gegevens er opgevraagd gaan worden.

Lees hier de folder:

Clientendossiermei2018

Feedback