Onze werkwijze

Wij werken samen met ouders en het netwerk van het gezin aan een veilige opvoedsituatie. Wij zijn er het liefst maar voor even, maar als het nodig is blijven we langer. Totdat ouders de verantwoordelijkheid voor de kinderen weer volledig kunnen overnemen.

Onze jeugdbeschermers nemen de regie over de hulpverlening in een gezin. Dit noemen we casusregie jeugdbescherming. De jeugdbeschermer ondersteunt het gezin en zorgt voor samenhang in de hulp die het gezin krijgt. We willen de situatie thuis verbeteren en voorkomen dat de problemen erger worden. Waar dat kan zonder het verplichte karakter van een jeugdbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering. Belangrijke beslissingen binnen een dwang- en drangkader worden altijd in overleg met andere jeugdbeschermers genomen, daarbij is een gedragswetenschapper betrokken. Een gedragswetenschapper is net als de jeugdbeschermer geregistreerd bij het SKJ.
Feedback