Jeugdbescherming & jeugdreclassering.

Crisisinterventie

Kinderen die acuut in hun veiligheid bedreigd worden krijgen snelle en deskundige hulp van ons crisisinterventieteam. Het crisisinterventieteam treedt doortastend op in crisissituaties en kan direct de noodzakelijke zorg inzetten. Het team is 24 uur per dag bereikbaar via 010 233 00 00.

Wanneer bel je het crisisinterventieteam?

Er is acuut hulp nodig. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van ernstige mishandeling of verwaarlozing van de kinderen. Bijvoorbeeld bij ouders die in paniek zijn, omdat de situatie thuis helemaal uit de hand loopt. Jongeren die weggelopen zijn van huis. Eergerelateerde problematiek. Ouders die door de politie opgepakt zijn en waarvan de kinderen alleen thuis achterblijven.

Hoe komt het contact tot stand?

Politie, ziekenhuizen, huisartsen, scholen, hulpverleners, maar ook ouders en kinderen zelf kunnen contact opnemen met het crisisinterventieteam. Wij vinden het belangrijk dat betrokkenen vooraf op de hoogte zijn van de melding die gedaan wordt bij ons. Het crisisinterventieteam kan alleen hulp bieden wanneer ouders (en kind) bereid zijn om mee te werken.

Wat doet het Crisisinterventieteam?

De hulp die het crisisinterventieteam inzet is afhankelijk van de crisissituatie en de medewerking van ouders en kinderen. Bij het eerste telefonische contact beoordelen we de ernst en urgentie van de melding; we verzamelen zoveel mogelijk informatie over de crisis. Als we daar een beeld van hebben, leggen we direct contact met het gezin. Met alle betrokkenen overleggen we wat er nodig is om zo snel mogelijk veiligheid te creëren voor het kind en het gezin. Het crisisinterventieteam kan vier verschillende typen hulp inzetten:


Feedback