Ondertoezicht
stelling

Als in een gezin ernstige (opvoedings)problemen voorkomen en de ontwikkeling of veiligheid van de kinderen komt in gevaar, kan de kinderrechter een kind onder toezicht stellen. Het gezin krijgt dan begeleiding van een jeugdbeschermer.

Wat is een ondertoezichtstelling?

Ondertoezichtstelling (OTS) is een jeugdbeschermingsmaatregel  die wordt uitgesproken door de kinderrechter. Het gezag van ouders over de kind(eren) wordt beperkt, maar ouders blijven verantwoordelijk voor de kinderen. Zij krijgen verplichte hulp en toezicht bij de opvoeding. Ouders zijn verplicht de (schriftelijke) aanwijzingen van de jeugdbeschermer op te volgen.

Hoe komt het contact met de jeugdbeschermer tot stand?

De kinderrechter draagt Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond op de ondertoezichtstelling uit te voeren. Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond wijst een jeugdbeschermer aan. Onze jeugdbeschermer bezoekt het gezin en voegt in bij de hulp die een gezin heeft. Als er al een drangtraject is geweest, dan wordt indien mogelijk dezelfde hulpverlener ingezet.

Is het verplicht?

De hulp van de jeugdbeschermer bij een ondertoezichtstelling is verplicht.

Wat doet de jeugdbeschermer?

De ouders en de jeugdbeschermer zijn samen verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. Samen bekijken ze wat er nodig is om de situatie waarin het kind opgroeit, te verbeteren. De jeugdbeschermer legt dit vast in een plan van aanpak, met duidelijke afspraken. De jeugdbeschermer ziet erop toe dat alle betrokkenen zich aan deze afspraken houden. Ouders dienen belangrijke beslissingen over het kind, te bespreken met de jeugdbeschermer. Bijvoorbeeld het zoeken van een andere school. Bekijk de pagina onze werkwijze voor meer informatie.

Kan het kind thuis blijven wonen?

In de meeste gevallen wonen kinderen die onder toezicht staan thuis. Omdat ieder kind het recht heeft om thuis veilig op te groeien, bij de ouders, in het gezin. Als het voor het kind beter is, kan de jeugdbeschermer de kinderrechter toestemming vragen om een kind uit huis te plaatsen. Bijvoorbeeld in een tehuis, crisisopvang of (netwerk)pleeggezin.

Soms loopt een kind onmiddellijk ernstig gevaar binnen een gezin. Bijvoorbeeld als een alleenstaande moeder psychotisch is geworden en het kind iets aan dreigt te doen. Als de moeder in zo’n situatie geen toestemming geeft om het kind op een veilige plek onder te brengen, dan kan de kinderrechter op verzoek van de jeugdbeschermer een machtiging uithuisplaatsing uitspreken. De kinderrechter machtigt Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond dan om het kind met spoed uit huis te plaatsen.

Hoe lang duurt een ondertoezichtstelling?

Dat bepaalt de kinderrechter. De kinderrechter spreekt een ondertoezichtstelling uit voor maximaal  één jaar. Loopt een ondertoezichtstelling ten einde? Dan kijkt de jeugdbeschermer samen met de ouders en hulpverleners of de doelen zijn behaald. Dit bepaalt of er wel of geen verlenging van de ondertoezichtstelling aan de kinderrechter wordt gevraagd. De kinderrechter kan de ondertoezichtstelling steeds met maximaal 1 jaar verlengen tot het kind 18 jaar is. De jeugdbeschermer kan ook bij de kinderrechter een verzoek indienen de ondertoezichtstelling voortijdig te beëindigen. De Raad toetst altijd of het terecht is dat de ondertoezichtstelling stopt.

Feedback