Jeugdzorg

Actueel

Ethische dilemma’s van jeugdzorgprofessionals krijgen in de Week tegen Kindermishandeling een stem

17 November 2017 - 

Het Kenniscentrum Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) en Zorgdragers (een netwerk van gedreven professionals) gaan een samenwerking aan om ethische dillema’s van jeugdbeschermers een stem te geven. Samen ontwikkelen zij een podcast* serie waarin drie jeugdbeschermers vertellen wat hun ethische dilemma’s zijn en hun hart voor de jeugdbescherming laten horen.

Vanuit morele invalshoek in gesprek tijdens de ‘Week tegen Kindermishandeling’
Het kenniscentrum van JBRR  organiseert  in de ‘Week tegen Kindermishandeling’ een workshop waarin het omgaan met ethische dilemma’s in de (jeugd)zorg centraal staat. De ‘Week tegen Kindermishandeling’ (20 t/m 24 november) vormt de lancering van de podcasts  aanleiding om vanuit een morele invalshoek met verschillende (jeugd)zorgprofessionals tijdens de workshop in gesprek te gaan over kindermishandeling. Dit gebeurt tijdens de conferentie ‘Veilige Kinderjaren’. Een conferentie georganiseerd door de Gemeente Rotterdam voor (jeugd)zorgprofessionals, met als doel kennisuitwisseling en een kijkje in elkaars professionele  keuken. Elk kind heeft recht op veilige kinderjaren en daarvoor is samenwerking van (jeugd)zorgprofessionals essentieel.

Het kenniscentrum  biedt ondersteuning bij ethische dillema’s in de (jeugd)zorg
Wie zorg verleent of begeleiding biedt, is altijd bezig iets goeds te doen voor de ander. Alleen is het antwoord op ‘wat goed is’ nooit eenvoudig. Binnen JBRR kunnen professionals bij de ethische commissie (een dienst vanuit het Kenniscentrum) terecht voor ondersteuning bij een ethisch dilemma. De ethische commissie biedt ondersteuning en ruimte om te komen tot een zorgvuldig overwogen besluit. Het doel van de ethische commissie is dat professionals vernieuwde inzichten krijgen om in de dagelijkse praktijk om te gaan met ethische dillema’s.

In de afgelopen jaren hebben jeugdbeschermers goede ervaringen opgedaan met de ethische commissie, daarom wil het Kenniscentrum  in de workshop tijdens de conferentie Veilige Kinderjaren ook andere (jeugd)zorgprofessionals laten kennismaken met deze werkwijze.

Centrum voor Kennis & Innovatie JBRR
De samenwerking met Zorgdragers en de organisatie van de workshop ‘Ethische dilemma’s’ worden geïnitieerd door het Kenniscentrum dat in 2018 integraal onderdeel zal worden van het centrum voor Kennis & Innovatie van JBRR. Dit centrum bevordert de systematische kennisontwikkeling, en daarmee de professionalisering en persoonlijke ontwikkeling, van de jeugdprofessionals door (wetenschappelijke) kennis en praktijkervaring te combineren en (verantwoord) innovatie toe te passen. Meer weten over het centrum voor Kennis & Innovatie, de Ethische commissie of de podcastserie? Neem contact met ons op via: T: 010 233 0000 of E: shirley.davis@jbrr.nl

 

* Een podcast is een audiobestand op internet, dat je direct kunt afluisteren of downloaden.

Verhuizing Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

10 November 2017 - 

Met ingang van 20 november 2017 verhuist een aantal organisatie-onderdelen binnen Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) van de locatie aan het Delftseplein 29 (in Rotterdam) naar één van de andere locaties aan de Dynamostraat 16, in Rotterdam. Het gaat om het bestuur, de directie,  het Serviceplein (Bestuursondersteuning, Financiën en Informatievoorziening, Facilitaire zaken, ICT, HRM en Beleid), en de Centrale Intake.  JBRR blijft met het gebiedsteam KCC (Kralingen, Crooswijk, Centrum) en Team Zorgbemiddeling op het Delftseplein 29 nog wel gehuisvest op het Delftseplein 29 (begane grond en de 1e etage).

Wijziging postadres
Met de verhuizing verandert ook ons postadres. Met ingang van 1 december 2017 wijzigt ons postadres naar postbusnummer 54054, 3008 JB, Rotterdam.

VNG over succesvolle plaatsingscoördinatie in Rotterdam Rijnmond

10 November 2017 - 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft verschillende partijen, waaronder onze manager Team Zorgbemiddeling, geïnterviewd over zorglandschap specialistische jeugdhulp in Rotterdam Rijnmond. Onder coördinatie van Team Zorgbemiddeling wordt de toeleiding naar specialistische jeugdhulp centraal georganiseerd. In het artikel van de VNG meer over deze succesformule in Rotterdam Rijnmond.

‘Mag ik weg bij mama?’ Nieuw praktijkverhaal online

3 November 2017 - 

Er staat weer een nieuw praktijkverhaal online op onze website.

Meestal gaat opgroeien en opvoeden goed, maar bij een deel van de kinderen en gezinnen stapelen de problemen zich op waardoor het nodig is dat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond in beeld komt. Onze jeugdbeschermers ondersteunen het gezin en zorgen voor samenhang in de hulp die het gezin krijgt. We willen de situatie thuis verbeteren en voorkomen dat de problemen erger worden. In de dagelijkse praktijk is dat niet altijd eenvoudig. Want ,wanneer moet je als jeugdbeschermer ingrijpen? En welke keuzes maak je als er meerdere belangen zijn en de gezinssituatie complex is? Wat zijn de dagelijkse dilemma’s uit de praktijk? In ‘verhalen uit de praktijk’ geven we een inkijkje in het aangrijpende werk van een jeugdbeschermer. Deze keer het verhaal van onze jeugdbeschermer Nesrin.

Start cliënttevredenheidsonderzoek

22 June 2017 - 

Eind juni en juli voert Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond een cliënttevredenheidsonderzoek uit  onder alle cliënten, uitgezonderd de crisishulp. We willen van zowel ouders als jongeren van 12 jaar en ouder, hun mening over de begeleiding weten. De resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek worden besproken met ouders, jongeren en medewerkers.

Interactie verbetert veiligheid
De interactie tussen de jeugdbeschermer en de cliënt zien wij als het belangrijkste middel voor verbetering van de veiligheid in de gezinnen waar we mee te  maken hebben. Dat is niet altijd een eenvoudige opdracht.  Feedback van ouders en jongeren kan handvaten geven en helpen de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Leren van feedback
Doel van het cliënttevredenheidsonderzoek is om te leren hoe we ons werk nog beter kunnen doen en jeugdbeschermers de handvatten en ondersteuning bieden die daarvoor nodig is. Ook willen we de feedback  gebruiken als input voor innovatie van ons cliëntenbeleid. De resultaten van het onderzoek worden delen we o.a. via deze website.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marion Welling, adviseur cliëntenbeleid marion.welling@jbrr.nl, T 06-50614110.

 

 

Er is altijd wel iemand

8 June 2017 - 

Er staat weer een nieuw praktijkverhaal voor u klaar.

Meestal gaat opgroeien en opvoeden goed, maar bij een deel van de kinderen en gezinnen stapelen de problemen zich op waardoor het nodig is dat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond in beeld komt. Onze jeugdbeschermers ondersteunen het gezin en zorgen voor samenhang in de hulp die het gezin krijgt. We willen de situatie thuis verbeteren en voorkomen dat de problemen erger worden. In de dagelijkse praktijk is dat niet altijd eenvoudig. Want ,wanneer moet je als jeugdbeschermer ingrijpen? En welke keuzes maak je als er meerdere belangen zijn en de gezinssituatie complex is? Wat zijn de dagelijkse dilemma’s uit de praktijk? In ‘verhalen uit de praktijk’ geven we een inkijkje in het aangrijpende werk van een jeugdbeschermer. Deze keer het verhaal van onze jeugdbeschermer Kevin.

Nieuwe praktijkverhaal online

27 February 2017 - 

Er staat weer een nieuw praktijkverhaal voor u klaar.

Meestal gaat opgroeien en opvoeden goed, maar bij een deel van de kinderen en gezinnen stapelen de problemen zich op waardoor het nodig is dat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond in beeld komt. Onze jeugdbeschermers ondersteunen het gezin en zorgen voor samenhang in de hulp die het gezin krijgt. We willen de situatie thuis verbeteren en voorkomen dat de problemen erger worden. In de dagelijkse praktijk is dat niet altijd eenvoudig. Want ,wanneer moet je als jeugdbeschermer ingrijpen? En welke keuzes maak je als er meerdere belangen zijn en de gezinssituatie complex is? Wat zijn de dagelijkse dilemma’s uit de praktijk? In ‘verhalen uit de praktijk’ geven we een inkijkje in het aangrijpende werk van een jeugdbeschermer. Deze keer het verhaal van onze jeugdbeschermer Emma.

Nieuw praktijkverhaal online

6 January 2017 - 

Er staat weer een nieuw praktijkverhaal online op onze website.  Meestal gaat opgroeien en opvoeden goed, maar bij een deel van de kinderen en gezinnen stapelen de problemen zich op waardoor het nodig is dat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond in beeld komt. Onze jeugdbeschermers ondersteunen het gezin en zorgen voor samenhang in de hulp die het gezin krijgt. We willen de situatie thuis verbeteren en voorkomen dat de problemen erger worden. In de dagelijkse praktijk is dat niet altijd eenvoudig. Want ,wanneer moet je als jeugdbeschermer ingrijpen? En welke keuzes maak je als er meerdere belangen zijn en de gezinssituatie complex is? Wat zijn de dagelijkse dilemma’s uit de praktijk? In ‘verhalen uit de praktijk’ geven we een inkijkje in het aangrijpende werk van een jeugdbeschermer. Deze keer het verhaal van onze jeugdbeschermer Jennifer.

Nieuw op onze site: transformatiebericht ‘Jeugdbescherming op orde’

16 December 2016 - 

In de afgelopen jaren stond de transformatie van de jeugdzorg centraal, een ingrijpende verandering die nog volop gaande is. Met het transformatiebericht ‘Jeugdbescherming op orde’ blikken we terug op 2015 en 2016.

De transformatie is een beweging die tijd kost, waarin we dagelijks verder groeien, maar die soms ook met horten en stoten gaat. De afgelopen jaren van de transformatie hebben ons veel geleerd. Door methoden te vernieuwen en te verbeteren en onze organisatie anders in te richten, levert Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond een bijdrage aan de transformatie jeugdzorg. Deze inzichten willen we graag met u delen in dit transformatiebericht.

Feedback