Jeugdzorg

Actueel

Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek

15 December 2017 - 

We hebben in juni 2017 een organisatiebreed cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Alle cliënten die op dat moment onder begeleiding waren bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR), zijn benaderd met een vragenlijst. Er hebben 285 ouders en 34 jongeren deelgenomen aan het cliënttevredenheidsonderzoek. Daarnaast zijn 71 ingevulde exit-vragenlijsten geanalyseerd (vragenlijsten die wij aan het einde van een traject bij ons overleggen aan de cliënt) in de periode april 2016 tot maart 2017. Beide onderzoeksresultaten leveren ons input op voor verbetering van de hulp. Onderstaande volgen de resultaten en de verbeteracties.

Algeheel rapportcijfer

Respondenten C-toets: ouders waarderen onze begeleiding gemiddeld met het cijfer 4,9 en jongeren met een 5,2.

Respondenten Exit-vragenlijst: ouders en jongeren beoordelen de hulp in de exit-vragenlijst positiever. Zij geven gemiddeld een 6,3. We realiseren ons, dat het ongevraagd ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer niet iets is waar onze cliënten op zitten te wachten.

Wat gaat goed volgens de ouders?
Respondenten C-toets
Veel ouders zijn het ermee eens dat zij begeleiding krijgen van JBRR en de meerderheid kan zich vinden in de uithuisplaatsing van hun kind. Ouders zijn positief over het eerste contact met de jeugdbeschermer en over de informatievoorziening (bijvoorbeeld: ouders herkennen hun mening in de verslaglegging en vinden dit begrijpelijk).

Respondenten Exit-vragenlijst
Drie van de vier cliënten zijn tevreden over alle onderdelen maar het meest tevreden over onze betrokkenheid, zij voelen zich serieus genomen en weten waar de juiste hulp te vinden is. De meeste complimenten worden gegeven over de bejegening.

Wat kan beter volgens de ouders?
Respondenten C-toets
– Het contact met de jeugdbeschermer (bijv. de bereikbaarheid);
– De deskundigheid van de jeugdbeschermer (bijv. goede adviezen);
– Het verloop van de begeleiding (bijv. tijdig hulp bieden);
– De informatievoorziening (bijv. het informeren over het bestaan van de cliëntenraad);
– Het doel en resultaat van de hulp (bijv. de verbetering dankzij de hulp);
– Het contact tussen de ouder en het uithuisgeplaatste kind (bijv. ondersteuning bieden bij het contact tussen ouder en het kind).

Respondenten Exit-vragenlijst
Een deel van de cliënten (22%) is ontevreden. Zij zijn het meest ontevreden over wat zij bereikt hebben, zij hebben weinig vertrouwen in de toekomst en voelen zich onvoldoende betrokken bij beslissingen. De bereikbaarheid wordt het vaakst als verbeterpunt genoemd.

Wat gaat goed volgens de jongeren?
Respondenten C-toets
Het merendeel van de jongeren is het eens met de begeleiding. Zij zijn tevreden over:
– Het contact met de jeugdbeschermer (bijv. men heeft genoeg tijd voor de jongere);
– De deskundigheid van de jeugdbeschermer (bijv. men kijkt ook naar wat er goed gaat);
– Het verloop van de begeleiding (bijv. men werkt daarbij goed samen met andere instanties);
– De informatievoorziening (bijv. de jongere weet wat zijn rechten en plichten zijn);
– Doel en resultaat van de hulp (bijv. de jongere krijgt voldoende begeleiding);
– Contact met ouder(s), familie en vrienden (bijv. de jongere begrijpt de gemaakte afspraken).

Wat kan er beter volgens de jongeren?
Respondenten C-toets
De helft van de jongeren is het oneens met hun uithuisplaatsing. De volgende aspecten zijn volgens hen voor verbetering vatbaar:
– Verloop van de begeleiding (bijv. een goede overdracht bij afwezigheid of wisseling van de jeugdbeschermer);
–  Informatie verstrekken (bijv. informeren over de cliëntenraad);
– Doel en resultaat van de hulp (bijv. samen doelen voor de hulpverlening formuleren);
– Contact met ouders, familie en vrienden (bijv. ondersteuning bij contact met ouders);
– Jongeren vinden het belangrijk dat er goed geluisterd wordt en dat daar iets mee gedaan wordt.

Wat doen we met deze resultaten?
We doen het voor onze cliënten, het is logisch dat we daarbij streven naar een zo hoog mogelijke cliënttevredenheid en kwaliteit van de hulp. Gezien ons veranderende rol als casusregisseur in een, al net zo’n veranderend maatschappelijk veld, is het nodig dat we steeds blijven ontwikkelen op het gebied van cliëntenbeleid.

Het komende jaar werken we aan het vergroten van partnerschap met de cliënt, zowel in beleidsontwikkeling als in de dagelijkse begeleiding. We gaan in gesprek met de cliënt en professionals om antwoord te geven op de vraag: ‘Hoe kunnen wij vorm geven aan partnerschap?”. Kortom we gaan het met elkaar ontdekken en uitwerken. De antwoorden op deze vraag moeten leiden tot concrete verbeteracties. We bespreken de resultaten van dit onderzoek ook met de cliëntenraad, de respondenten en diverse andere externe partijen.

De cliëntenraad heeft hulp nodig!
Ben je een jongere, (stief)ouder of pleegouder en wil je ons helpen de zorg te verbeteren? Neem dan contact op met de cliëntenraad JBRR! De cliëntenraad bestaat uit (ex)-cliënten en geeft ouders en jongeren een stem. De cliëntenraad spreekt frequent met de directie, de medewerkers en de cliënten. Zij geeft advies over het verbeteren van de hulp. Heb je ideeën, wil je een ervaring delen of heb je interesse in deelname in de cliëntenraad? Neem contact op.  Alle hulp is welkom!

De cliëntenraad is bereikbaar via clienten.raad@jbrr.nl.

 

Ethische dilemma’s van jeugdzorgprofessionals krijgen in de Week tegen Kindermishandeling een stem

17 November 2017 - 

Het Kenniscentrum Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) en Zorgdragers (een netwerk van gedreven professionals) gaan een samenwerking aan om ethische dillema’s van jeugdbeschermers een stem te geven. Samen ontwikkelen zij een podcast* serie waarin drie jeugdbeschermers vertellen wat hun ethische dilemma’s zijn en hun hart voor de jeugdbescherming laten horen.

Vanuit morele invalshoek in gesprek tijdens de ‘Week tegen Kindermishandeling’
Het kenniscentrum van JBRR  organiseert  in de ‘Week tegen Kindermishandeling’ een workshop waarin het omgaan met ethische dilemma’s in de (jeugd)zorg centraal staat. De ‘Week tegen Kindermishandeling’ (20 t/m 24 november) vormt de lancering van de podcasts  aanleiding om vanuit een morele invalshoek met verschillende (jeugd)zorgprofessionals tijdens de workshop in gesprek te gaan over kindermishandeling. Dit gebeurt tijdens de conferentie ‘Veilige Kinderjaren’. Een conferentie georganiseerd door de Gemeente Rotterdam voor (jeugd)zorgprofessionals, met als doel kennisuitwisseling en een kijkje in elkaars professionele  keuken. Elk kind heeft recht op veilige kinderjaren en daarvoor is samenwerking van (jeugd)zorgprofessionals essentieel.

Het kenniscentrum  biedt ondersteuning bij ethische dillema’s in de (jeugd)zorg
Wie zorg verleent of begeleiding biedt, is altijd bezig iets goeds te doen voor de ander. Alleen is het antwoord op ‘wat goed is’ nooit eenvoudig. Binnen JBRR kunnen professionals bij de ethische commissie (een dienst vanuit het Kenniscentrum) terecht voor ondersteuning bij een ethisch dilemma. De ethische commissie biedt ondersteuning en ruimte om te komen tot een zorgvuldig overwogen besluit. Het doel van de ethische commissie is dat professionals vernieuwde inzichten krijgen om in de dagelijkse praktijk om te gaan met ethische dillema’s.

In de afgelopen jaren hebben jeugdbeschermers goede ervaringen opgedaan met de ethische commissie, daarom wil het Kenniscentrum  in de workshop tijdens de conferentie Veilige Kinderjaren ook andere (jeugd)zorgprofessionals laten kennismaken met deze werkwijze.

Centrum voor Kennis & Innovatie JBRR
De samenwerking met Zorgdragers en de organisatie van de workshop ‘Ethische dilemma’s’ worden geïnitieerd door het Kenniscentrum dat in 2018 integraal onderdeel zal worden van het centrum voor Kennis & Innovatie van JBRR. Dit centrum bevordert de systematische kennisontwikkeling, en daarmee de professionalisering en persoonlijke ontwikkeling, van de jeugdprofessionals door (wetenschappelijke) kennis en praktijkervaring te combineren en (verantwoord) innovatie toe te passen. Meer weten over het centrum voor Kennis & Innovatie, de Ethische commissie of de podcastserie? Neem contact met ons op via: T: 010 233 0000 of E: shirley.davis@jbrr.nl

 

* Een podcast is een audiobestand op internet, dat je direct kunt afluisteren of downloaden.

Verhuizing Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

10 November 2017 - 

Met ingang van 20 november 2017 verhuist een aantal organisatie-onderdelen binnen Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) van de locatie aan het Delftseplein 29 (in Rotterdam) naar één van de andere locaties aan de Dynamostraat 16, in Rotterdam. Het gaat om het bestuur, de directie,  het Serviceplein (Bestuursondersteuning, Financiën en Informatievoorziening, Facilitaire zaken, ICT, HRM en Beleid), en de Centrale Intake.  JBRR blijft met het gebiedsteam KCC (Kralingen, Crooswijk, Centrum) en Team Zorgbemiddeling op het Delftseplein 29 nog wel gehuisvest op het Delftseplein 29 (begane grond en de 1e etage).

Wijziging postadres
Met de verhuizing verandert ook ons postadres. Met ingang van 1 december 2017 wijzigt ons postadres naar postbusnummer 54054, 3008 JB, Rotterdam.

VNG over succesvolle plaatsingscoördinatie in Rotterdam Rijnmond

10 November 2017 - 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft verschillende partijen, waaronder onze manager Team Zorgbemiddeling, geïnterviewd over zorglandschap specialistische jeugdhulp in Rotterdam Rijnmond. Onder coördinatie van Team Zorgbemiddeling wordt de toeleiding naar specialistische jeugdhulp centraal georganiseerd. In het artikel van de VNG meer over deze succesformule in Rotterdam Rijnmond.

‘Mag ik weg bij mama?’ Nieuw praktijkverhaal online

3 November 2017 - 

Er staat weer een nieuw praktijkverhaal online op onze website.

Meestal gaat opgroeien en opvoeden goed, maar bij een deel van de kinderen en gezinnen stapelen de problemen zich op waardoor het nodig is dat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond in beeld komt. Onze jeugdbeschermers ondersteunen het gezin en zorgen voor samenhang in de hulp die het gezin krijgt. We willen de situatie thuis verbeteren en voorkomen dat de problemen erger worden. In de dagelijkse praktijk is dat niet altijd eenvoudig. Want ,wanneer moet je als jeugdbeschermer ingrijpen? En welke keuzes maak je als er meerdere belangen zijn en de gezinssituatie complex is? Wat zijn de dagelijkse dilemma’s uit de praktijk? In ‘verhalen uit de praktijk’ geven we een inkijkje in het aangrijpende werk van een jeugdbeschermer. Deze keer het verhaal van onze jeugdbeschermer Nesrin.

Start cliënttevredenheidsonderzoek

22 June 2017 - 

Eind juni en juli voert Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond een cliënttevredenheidsonderzoek uit  onder alle cliënten, uitgezonderd de crisishulp. We willen van zowel ouders als jongeren van 12 jaar en ouder, hun mening over de begeleiding weten. De resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek worden besproken met ouders, jongeren en medewerkers.

Interactie verbetert veiligheid
De interactie tussen de jeugdbeschermer en de cliënt zien wij als het belangrijkste middel voor verbetering van de veiligheid in de gezinnen waar we mee te  maken hebben. Dat is niet altijd een eenvoudige opdracht.  Feedback van ouders en jongeren kan handvaten geven en helpen de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Leren van feedback
Doel van het cliënttevredenheidsonderzoek is om te leren hoe we ons werk nog beter kunnen doen en jeugdbeschermers de handvatten en ondersteuning bieden die daarvoor nodig is. Ook willen we de feedback  gebruiken als input voor innovatie van ons cliëntenbeleid. De resultaten van het onderzoek worden delen we o.a. via deze website.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marion Welling, adviseur cliëntenbeleid marion.welling@jbrr.nl, T 06-50614110.

 

 

Er is altijd wel iemand

8 June 2017 - 

Er staat weer een nieuw praktijkverhaal voor u klaar.

Meestal gaat opgroeien en opvoeden goed, maar bij een deel van de kinderen en gezinnen stapelen de problemen zich op waardoor het nodig is dat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond in beeld komt. Onze jeugdbeschermers ondersteunen het gezin en zorgen voor samenhang in de hulp die het gezin krijgt. We willen de situatie thuis verbeteren en voorkomen dat de problemen erger worden. In de dagelijkse praktijk is dat niet altijd eenvoudig. Want ,wanneer moet je als jeugdbeschermer ingrijpen? En welke keuzes maak je als er meerdere belangen zijn en de gezinssituatie complex is? Wat zijn de dagelijkse dilemma’s uit de praktijk? In ‘verhalen uit de praktijk’ geven we een inkijkje in het aangrijpende werk van een jeugdbeschermer. Deze keer het verhaal van onze jeugdbeschermer Kevin.

Nieuwe praktijkverhaal online

27 February 2017 - 

Er staat weer een nieuw praktijkverhaal voor u klaar.

Meestal gaat opgroeien en opvoeden goed, maar bij een deel van de kinderen en gezinnen stapelen de problemen zich op waardoor het nodig is dat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond in beeld komt. Onze jeugdbeschermers ondersteunen het gezin en zorgen voor samenhang in de hulp die het gezin krijgt. We willen de situatie thuis verbeteren en voorkomen dat de problemen erger worden. In de dagelijkse praktijk is dat niet altijd eenvoudig. Want ,wanneer moet je als jeugdbeschermer ingrijpen? En welke keuzes maak je als er meerdere belangen zijn en de gezinssituatie complex is? Wat zijn de dagelijkse dilemma’s uit de praktijk? In ‘verhalen uit de praktijk’ geven we een inkijkje in het aangrijpende werk van een jeugdbeschermer. Deze keer het verhaal van onze jeugdbeschermer Emma.

Nieuw praktijkverhaal online

6 January 2017 - 

Er staat weer een nieuw praktijkverhaal online op onze website.  Meestal gaat opgroeien en opvoeden goed, maar bij een deel van de kinderen en gezinnen stapelen de problemen zich op waardoor het nodig is dat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond in beeld komt. Onze jeugdbeschermers ondersteunen het gezin en zorgen voor samenhang in de hulp die het gezin krijgt. We willen de situatie thuis verbeteren en voorkomen dat de problemen erger worden. In de dagelijkse praktijk is dat niet altijd eenvoudig. Want ,wanneer moet je als jeugdbeschermer ingrijpen? En welke keuzes maak je als er meerdere belangen zijn en de gezinssituatie complex is? Wat zijn de dagelijkse dilemma’s uit de praktijk? In ‘verhalen uit de praktijk’ geven we een inkijkje in het aangrijpende werk van een jeugdbeschermer. Deze keer het verhaal van onze jeugdbeschermer Jennifer.

Feedback