We doen het SAMEN

25 april 2024

SAMEN is een van onze kernwaarden. En samenwerken is iets wat energie geeft en ook resultaten oplevert. En dat kan op verschillende manieren.
Op 25 maart organiseerden wij samen met onze ketenpartner IHUB een zeer waardevolle inspiratiesessie voor de 7 gecontracteerde zorgaanbieders met als thema: ‘veiligheid en risico’s’. IHUB stelde hun locatie Bergse Bos open en zorgde voor de catering, wij voor het programma: een mooie co-productie!

Goede vibe
Het was een ontzettend inspirerende sessie! Er waren twee sprekers: onze directeur primair proces Douwe Kamer die vertelde over veiligheid vanuit het perspectief van JBRR en een spreker van het NJI, die ons meenam in het met een andere blik op de jeugdzorg kijken. Vanuit de overtuiging dat werken aan een effectieve kind- en gezinsbescherming vraagt om een andere manier van denken: kijkend naar de mogelijkheden van de samenleving, de basisvoorzieningen en de professionals. Met een realistische kijk op het bestaan en ontstaan van veiligheidsrisico’s.

Bij Team Zorgbemiddeling lagen er twee casussen op tafel waar niet direct een oplossing voor was. Met elkaar hebben we deze casussen anoniem besproken. Nog niet alles is opgelost, maar er zijn wel ideeën. Opvallend was dat er een heel ander gesprek opgang kwam dan tijdens het reguliere werkproces; deelnemers lieten kaders los en waren meer in een vrije denkmodus. Er werd veel meer geredeneerd vanuit het kind. We zagen partners op elkaar aansluiten.
Ook spraken we over hoe je, geredeneerd vanuit het kind, een ander aanbod kan doen. Een aanbod waarbij niet alle risico’s zijn dicht getimmerd, maar waar kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en te leren om met verantwoordelijkheden om te gaan. Iets wat je ieder kind gunt.
Deze avond was er heel veel energie, iedereen was enthousiast en creatief; een geweldige vibe die je altijd zou willen hebben. Ook bij reguliere samenkomsten zoals bijv. de zorgbemiddelingstafel, waar casussen worden besproken, maar waar we er met elkaar niet altijd uitkomen.

Deze sessie is voor mij een voorbeeld hoe inspirerend en oplossingsgericht deze vorm van samenwerken kan zijn. Ik hoop dat we dit kunnen voortzetten in het Regionaal Expertiseteam Rijnmond (RER).

Proeftuin
Een andere mooie vorm van samenwerking is  de proeftuin vanuit het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Sinds februari 2024 werkt JBRR binnen de proeftuin samen in de gebieden Goeree Overflakkee en IJsselmonde. Deze proeftuin heeft een looptijd van één jaar en we gaan met 40 casussen aan de slag. Het betreft het gehele proces van zorg en ondersteuning aan kinderen, gezinnen (doelgroep van 0 tot 100) en huishoudens, waar verschillende organisaties zoals gemeenten, RvdK en VT bij betrokken zijn. Mooi om samen met ketenpartners een andere manier van werken te beproeven.

Interne samenwerking
Na onze interne verhuizing eind 2023, waarbij we voor 1 een etage de huur hebben opgezegd, kunnen we nu wel zeggen dat het werken in open werktuinen de samenwerking ten goede komt. Collega’s zoeken elkaar veel makkelijker op, lunchen samen en zijn meer in verbinding. Er zijn ook nog punten waar we winst kunnen behalen, bijvoorbeeld op de samenwerking tussen ondersteunende afdelingen en het primair proces. Door te zorgen voor een stuk werkplezier leren collega’s elkaar steeds beter kennen en gaat het samenwerken ook beter. Daarom hebben we vorig jaar ons FUN-team in het leven geroepen. Zij zorgen zo’n twee keer per maand voor iets leuks; een activiteit, ontspanning in het kader van vitaliteit of iets lekkers.

Een goede samenwerking zowel intern als met onze ketenpartners zorgt voor een betere dienstverlening voor de kinderen en gezinnen. Want met elkaar willen we voor hen het goede doen en het verschil maken!

Ik kijk uit naar nog meer mooie samenwerkingen!