Ministerie geeft GI’s meer tijd voor KMI-audit

29 februari 2024

JBRR kreeg in oktober 2023 een overbruggingscertificaat van het Keurmerkinstituut (KMI) voor een halfjaar. Met dit overbruggingscertificaat mag JBRR haar taken gewoon blijven uitvoeren. De afgelopen maanden hebben we een aantal belangrijke verbeteringen aangebracht in ons kwaliteitsmanagement. 

Wat wijzigt er?

Het KMI is sinds begin 2023 de GI’s strenger gaan beoordelen. Dit erkent het KMI zelf ook. Niet alleen JBRR, maar ook andere GI’s hebben kritische bevindingen gekregen. Vanuit het ministerie van JenV is er begrip voor de situatie waarin de GI’s zich bevinden: hoge werkdruk, moeite om aan voldoende medewerkers te komen en een strengere kwaliteitsbeoordeling. Daarom heeft het ministerie op ons verzoek aan een plan B gewerkt. Dat komt erop neer dat de regels rondom het overbruggingscertificaat voor alle GI’s zijn aangepast waardoor de maximale geldigheid van het overbruggingscertificaat is verlengd van een half jaar naar een jaar.

Wat betekent deze wijziging voor JBRR?

Door deze verandering vond afgelopen januari geen audit van JBRR plaats, zoals gepland was, maar een tussentijdse toets. Op 29  januari kwam het KMI voor deze tussentijdse toets bij JBRR op bezoek. Iets wat voor alle partijen nieuw was. Na hun komst waren de auditors al erg enthousiast over wat zij bij ons zagen. Een goede groei in de kpi’s en collega’s die allemaal de focus hadden op de veiligheid van het kind, dat stemden hen en ons positief.

Tijdens deze tussentijdse toets hebben de auditors zich gefocust op twee ontwikkelingen:

  1. Het zicht op de veiligheid van de kinderen/jeugdigen
  2. De voortgang van de plannen van JBRR om te komen tot “het verlagen van verzuim en verloop, het verlagen van de werkdruk en het verhogen van het werkplezier, het dalen van het aantal zaken waarin wordt gewerkt volgens het Landelijk Handelingsperspectief (LHP) en het verbeteren van de KPI’s.

Ondertussen is het KMI-rapport van deze tussentijdse toets binnengekomen. Het rapport laat zien dat het zicht op de veiligheid van de kinderen voldoende tot goed is. De afwijkingen die er zijn, hebben we goed in beeld.

Binnen JBRR zijn we hard aan het werk om een zo goed mogelijk resultaat te behalen – niet alleen voor het KMI, maar juist voor onze kinderen en gezinnen. We vertrouwen erop dat we het KMI hier in april van kunnen overtuigen. De GRJR is hier, via de Stuurgroep Jeugdbescherming, bij betrokken.

Douwe Kamer, programma-directeur primair proces: “Wij van het directieteam zijn super trots op het harde werk dat tot nu toe al is verzet door alle betrokkenen. Het heeft een mooi resultaat opgeleverd, onze complimenten! Nu op weg naar een positieve KMI audit in april!"