Actueel

Training ‘Voorzitten Teamtafel’ sluit goed aan

18 april 2019 - 

Dinsdagmiddag 16 april hebben wij een training ‘Voorzitten Teamtafel’ gegeven aan de collega’s van het Leger des Heils. Deze training is ontwikkeld door K&I. Het eerste dagdeel hebben we twee weken geleden aangeboden. Toen ging het over het motiveren van gezinnen om deel te nemen aan een teamtafel meteen aan het begin van het traject. In dit tweede dagdeel stond het voorzitten van de teamtafel centraal: Hoe zorg je dat alle deelnemers aan bod komen, dat je de structuur vasthoudt en dat ook jouw inbreng als jeugdbeschermer aan bod komt.

In de training is ingegaan op de ervaringen die JBRR de afgelopen jaren heeft opgedaan met het houden van teamtafels. Hoe kun je bijvoorbeeld omgaan met ouders die niet willen langskomen, of met een moeder die niet wil komen als vader ook komt? En wat als ouders tijdens de teamtafel het nergens over eens zijn en maar door elkaar heen blijven praten? Naast het delen van onze kennis en ervaringen is er aan de hand van verschillende concrete situaties samen geoefend. Er was een goede aansluiting op de behoefte van de groep omdat er vooraf is gevraagd naar de reden en het doel van de training.

Centrum voor Kennis en Innovatie
Binnen Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond vinden we de kennis en professionele ontwikkeling van jeugdbeschermers en het vak jeugdbescherming ontzettend belangrijk. Ons Centrum voor Kennis en Innovatie is de plek waar wij integrale kennis en expertise verzamelen. Deze kennis en expertise wordt vervolgens gedeeld, ontwikkeld en onderhouden met jeugdprofessionals binnen en buiten onze organisatie.

Ook ondersteunt en faciliteert K&I de jeugdprofessional in zijn behoeften aan kennis en leren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ervaringen en inzichten uit de praktijk, beleid en wetenschap voor innovatie en ontwikkeling binnen de uitvoering van het vak jeugdbescherming.

Inspectierapport Samen werken aan veiligheid in Rotterdam

16 april 2019 - 

Vandaag besprak de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het inspectierapport ‘Samen werken aan veiligheid in Rotterdam; een onderzoek bij JBRR, Enver en de wijkteams’ met wethouders Judith Bokhove en Sven de Lange.

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond heeft – samen met de gemeente en jeugdhulporganisatie Enver – het rapport met aandacht gelezen. Met elkaar willen we ervoor zorgen dat alle jeugdigen in onze regio opgroeien in een kansrijk en veilig thuis. Wij zijn blij dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd concludeert dat wij als jeugdbescherming en jeugdhulpaanbieder individueel verbeteringen hebben doorgevoerd om risico’s voor de veiligheid van kinderen te verminderen. Dit hebben we dankzij de inzet van jeugdprofessionals kunnen realiseren.

Net als de Inspectie hebben wij de afgelopen periode met elkaar evaluerend teruggekeken naar onze jeugdhulpaanpak. Dit rapport en onze eigen onderzoeken bevestigen dat we op de goede weg zijn. Maar we zijn er nog niet. Op het gebied van samenwerking binnen de jeugdhulp zijn nog stappen te zetten. Wij delen de conclusie dat de veiligheid en kwaliteit van de jeugdhulp afhangt van hoe aanbieders gezamenlijk presteren binnen het ingerichte jeugdhulpnetwerk en hoe in gezamenlijkheid hierop wordt gestuurd door de gemeenschappelijke regeling als opdrachtgever.

De in het rapport beschreven aandachtspunten onderschrijven we. Hier zijn we al hard mee bezig. We willen in lijn met de aanbevelingen van de Inspectie, in gezamenlijkheid komen tot een werkwijze waar leren en ontwikkelen van alle betrokken partijen nog meer centraal staat. De samenwerking met de gemeente en Enver zetten we voort door het opstellen van een gezamenlijk plan met concrete verbetermaatregelen. In dit plan verwerken we alle aanbevelingen voor de gemeente Rotterdam (als opdrachtgever voor de jeugdhulp in Rotterdam), Enver, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en de wijkteams.

Het is goed te lezen dat de Inspectie oog heeft voor de zoektocht van alle gemeenten: hoe vorm en uitvoering te geven aan de veranderende rol na de transitie. En dat zij erkent dat dit veel vraagt van de gemeenten, de jeugdbescherming en de jeugdhulpaanbieders.

Complimenten van cliënten aan nieuwe medewerkers

15 april 2019 - 

De cliënt staat centraal. Dat is onze visie. Om de belangen van cliënten zoveel mogelijk in het oog te krijgen en te houden, hebben we een cliëntenraad. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die zij als cliënt belangrijk vindt. Dit kunnen wij gebruiken voor de kwaliteit van onze dienstverlening.

De cliëntenraad is trots op het werk van de jeugdbeschermer en wil dit positieve gevoel graag delen. Afgelopen maanden heeft de cliëntenraad nieuwe medewerkers gevraagd naar positieve berichten. Complimenten vanuit de cliënt over het werk van de jeugdbeschermer of vanuit de jeugdbeschermer over het eigen werk. Hieruit zijn leuke reacties naar voren gekomen die we graag delen.

Een pupil (16 jaar) aan een jeugdbeschermer: “Sinds jij betrokken bent, heb ik eindelijk het gevoel dat er iets gebeurt.”

Een collega aan een jeugdbeschermer na haar eerste zitting: “Wat was jij sterk zeg, je hebt het heel goed gedaan. De raadsvertegenwoordiger na dezelfde zitting: “Wat heb jij je goed voorbereid, ondanks alle hectiek.”

Feedback van een cliënt in een exit-vragenlijst:
“X heeft zich goed ingezet, hij zag waar de pijnpunten lagen, echter de regelgeving belemmerde het handelen. ‘Bedankt!”

Team Zorgbemiddeling aan een jeugdbeschermer:
“Wat fijn dat je er ‘echt even was’ voor de jeugdige en naar hem luisterde. Op het moment gaan er zoveel dingen mis in zijn leven, dan is het prettig als er iemand alleen even naar hem luistert wat voor rotsituatie het is. Jeugdige reageerde hier heel goed op door te spuien en zei dat hij nog niet eerder zich zo gehoord had gevoeld.”

Een jeugdige van 17 jaar zegt tegen de jeugdbeschermer:
“Wat fijn om met jou te praten, ik heb nog nooit inhoudelijk zo met een hulpverlener gesproken.”

Een advocaat naar een jeugdbeschermer:
“Ik waardeer het open gesprek van vandaag.”

 

Succesvolle speeddates

11 april 2019 - 

Na het succes van vorig jaar heeft JBRR vanuit het Centrum voor Kennis en Innovatie ook dit jaar weer ‘speeddates’ georganiseerd. Onze collega’s (praktijkbegeleiders) gingen kort en gericht met studenten van de Hogeschool Rotterdam in gesprek. Doel? Het selecteren van nieuwe professionals in opleiding (PIO) voor het schooljaar 2019-2020.

Vorige week donderdagochtend was het een drukke bedoening op ons kantoor aan de Dynamostraat. Maar liefst 28 studenten wilden maar wat graag in aanmerking komen om praktijkervaring op te doen bij JBRR. Er waren echter maar twaalf plekken beschikbaar. In bijna 3 uur zijn er 60 korte gesprekken gevoerd van zo’n 10 minuten. Deze vaak ontzettend leuke ontmoetingen hebben geleid tot het selecteren  van in ieder geval elf toppers.  Deze professionals in opleiding zullen – wanneer alles rond is – komend schooljaar gedurende tien maanden praktijkervaring opdoen binnen onze organisatie en optrekken met een praktijkbegeleider.

De docenten zijn wekelijks bij ons aanwezig. Dit is een cruciaal  onderdeel van de Leerwerkgemeenschap (LWG) die JBRR en WSS JBJR (regio Rijnmond) samen hebben met Hogeschool Rotterdam. Een mooie wisselwerking: deze docent neemt de praktijkervaring namelijk weer mee naar school. We wensen alle betrokkenen vanaf deze plek alvast heel veel succes!

Joyce Baauw (coördinator opleidingen K&I): “Ik kijk terug op een hele drukke, maar enorm leuke ochtend. Blij dat we dit jaar weer met een mooi stel kunnen gaan optrekken.” Femke Bakker (beleidsmedewerker deskundigheidsbevordering): “Het aantrekken van professionals in opleiding is ontzettend waardevol voor JBRR. Dit kan namelijk zomaar leiden tot afstuderen bij onze organisatie en mogelijk zelfs tot in dienst treding.”

Leerwerkgemeenschap
De aankomend PIO’s starten in september in de Leerwerkgemeenschap (LWG) die JBRR en WSS JBJR samen hebben met Hogeschool Rotterdam. Binnen de LWG ontstaat een lerend netwerk waarbinnen onderwijs en praktijk aan elkaar verbonden zijn met als doel om samen te leren. Mede door de nauwe betrokkenheid van twee LWG-docenten ontstaat een mooie wisselwerking. waar de studenten tijdens het praktijktraject veel profijt van zullen hebben.

Centrum voor Kennis en Innovatie
Binnen Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond vinden we de kennis en professionele ontwikkeling van jeugdbeschermers en het vak jeugdbescherming ontzettend belangrijk. Ons Centrum voor Kennis en Innovatie is de plek waar wij integrale kennis en expertise verzamelen. Deze kennis en expertise wordt vervolgens gedeeld, ontwikkeld en onderhouden met jeugdprofessionals binnen en buiten onze organisatie.

Ook ondersteunt en faciliteert K&I de jeugdprofessional in zijn behoeften aan kennis en leren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ervaringen en inzichten uit de praktijk, beleid en wetenschap voor innovatie en ontwikkeling binnen de uitvoering van het vak jeugdbescherming.

Aanvullend op de Leerwerkgemeenschap heeft JBRR een samenwerkingsverband gesloten met Hogeschool Rotterdam, specifiek opleiding Social Work en het Kenniscentrum Talentontwikkeling. Met als doel gezamenlijke kennis te delen binnen de sector jeugdzorg.

Meer weten?
Benieuwd of ons Centrum voor Kennis en Innovatie ook iets voor u kan betekenen?
Neem dan contact op met kenniseninnovatie@jbrr.nl.

Veel behoefte aan juridische kennis op Focusdag

8 april 2019 - 

Vandaag was de Focusdag in de Doelen. Een inspiratie- en scholingsdag voor professionals welzijn, zorg en jeugd in Rotterdam.

Juristen Kim Schoonen en Saskia Schuijs van JBRR hebben voorlichting gegeven over 3 thema’s van het familie/jeugdrecht: verschillende soorten ouders, gezag en privacy. Het verliep goed en er was een goede opkomst. Het centrum richt zich op de ontwikkeling van kennis en de professionele ontwikkeling van de jeugdprofessionals en het vak jeugdbescherming.

Kim vertelt: “Er is veel behoefte aan dit soort kennis. Vanuit de praktijk horen we terug hoe weinig kennis er over de basisonderwerpen zoals de verschillende soorten ouderschap is en wat je dan wel en niet voor informatie mag delen. We hebben daarom factsheets gegeven over de juridische basistrainingen die we aanbieden vanuit het Centrum voor Kennis en Innovatie.

Er zijn veel praktijkvoorbeelden gegeven. Het is moeilijk om informatie in een dossier op te nemen over anderen. Er wordt veel gewerkt met kind-dossiers, waarin ook informatie over ouders opgenomen moet worden. Problemen in de praktijk zijn, dat ouders niet altijd toestemming geven, zodat die informatie met de andere ouder kan worden gedeeld en dat niet alle informatie over ouders relevant is voor de kinderen om later terug te lezen.”

Saskia: “Naar mijn idee moeten de mensen in het werkveld beter voorgelicht worden over juridische kwesties rond ouderschap en privacy waar zij veel meer mee te maken krijgen dan zij denken. Er ligt een uitdaging bij het opstellen van dossiers. Wij hebben vandaag geleerd dat daar meer aandacht voor moet zijn. Het was een leuke en interessante dag. Dit willen we vaker doen.”

Wil je meer informatie? Mail dan naar kenniseninnovatie@jbrr.nl

“Ik weet uit ervaring dat dit niet helpt”

4 april 2019 - 

Afgelopen dinsdagmiddag 2 april gingen zes van onze (oud-)jongeren in gesprek met negen jeugdbeschermers. Het doel? Ervaringen uitwisselen. Wat werkte goed in de begeleiding en  wat niet? Waar kunnen we van leren? Onder het genot van een hapje en drankje ontstond een waardevolle uitwisseling. We kijken dan ook terug op een inspirerende middag.

Yvette Schouten (beleidsmedewerker K&I) en Sabrina Pujols Dubron (jeugdbeschermer) brachten het gesprek op gang door het vertonen van een prikkelende video. Een goede zet, want dit maakte direct alle tongen los. Het werd een van alle kanten open en bovenal waardevol gesprek.

Verbeterpunten
Aan het einde van de bijeenkomst werd de jongeren gevraagd welke tips zij de jeugdbeschermers willen meegeven. Dat leverde heel wat bruikbare punten op. Bijvoorbeeld hoe belangrijk het is dat jongeren écht gezien worden, uitleg krijgen en betrokken worden in het proces. Maar ook dat het goed is om de verwachtingen aan beide kanten duidelijk te hebben en onbevooroordeeld in gesprek te gaan.

Terugblik
“Ik had verwacht dat jullie zouden vragen wat er allemaal fout gaat in de jeugdzorg en dat wij dan allemaal door elkaar dingen zouden roepen”, reageert een jongere na afloop. De groep lacht. Een meisje vult aan dat ze het fijn vond om haar ervaringen te mogen delen. “Ik vind het ook leuk om de ervaringen van andere jongeren hier te horen”. Iedereen knikt instemmend. De aanwezige jeugdbeschermers en gedragswetenschappers spreken vol lof over de openheid van deze jongeren.  “Bedankt voor jullie bijdrage, het is goed om een spiegel voorgehouden te krijgen”. En “Vanaf nu ga ik erop letten om de mening van jongeren nog nadrukkelijker aan bod te laten komen.”

Sabrina blikt terug: “Het gesprek is zo gelijkwaardig verlopen, dat bewonder ik. Ik denk dat het voor de jongeren goed kan zijn deel te nemen aan dit soort samenkomsten zodat zij meer inzicht krijgen in de werkwijze van JBRR. Zij ontdekken hiermee dat wij een organisatie in ontwikkeling zijn die wil leren van feedback. Daarnaast kunnen deze gesprekken jongeren helpen in hun verwerking. Voor de jeugdbeschermers was het goed om inzicht te krijgen in welke effecten ons gedrag op jongeren kan hebben. Wat mij betreft zouden al mijn collega’s een dergelijk gesprek eens met jongeren moeten hebben.”

Jongerenraad
Yvette Schouten is beleidsmedewerker bij ons Centrum voor Kennis & Innovatie en betrokken bij de Cliëntenraad. “Ik kijk terug op een geslaagde middag. Fijn dat zowel de jongeren als jeugdbeschermers zo open durfden te zijn. Ik vond het bijzonder om te zien dat er een wederzijds dialoog ontstond. Er was wederzijdse interesse waarin zoveel moois is uitgewisseld. Deze middag sterkt mij in de plannen voor het oprichten van een JBRR Jongerenraad.”

Terugblik: Debat over toekomst Rotterdamse jeugdzorg

28 maart 2019 - 

Afgelopen woensdagavond 27 maart organiseerde Vers Beton Live een talkshow in Arminius. Onze bestuurder Arina Kruithof ging hier, onder leiding van columnist en Radio 1 journalist Hasna El Maroudi, in debat met tafelgenoten. Onderwerp van gesprek: de toekomst van de Rotterdamse jeugdzorg.

Aanleiding was het onlangs verschenen artikel in de NRC over de jeugdzorg in Rotterdam. Journalisten Margot Smolenaars en Derk Stokmans waren dan ook aanwezig. Naast Arina schoven de gemeentelijke Kinderombudsman Stans Goudsmit, jeugdrechtadvocaat Reinier Feiner en directeur van Horizon Hans Du Prie aan. Raadsleden Jimmy Smet (Groenlinks) en Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) waren aanwezig in de zaal. De avond werd gefilmd door OPEN Rotterdam.

Op aangeven van gespreksleider Hasna begon Reinier Feiner het debat: “De Rotterdamse Jeugdzorg is een systeem dat niet levert wat het moet leveren.”

Hans Du Prie: “Het vak is fundamenteel aan het veranderen. Je kunt je niet meer alleen richten op jongeren of kinderen, maar moet het hele gezin opnemen.” En: “Erken nou gewoon het probleem, doorbreek het taboe en zoek een praktijkoplossing voor gezinnen en de kinderen die hulp nodig hebben.” Maar ook: “Wij moeten zelf met een aanvalsplan komen en niet alleen maar mopperen.”

Kinderombudsman Stans Goudsmit reageert: “We moeten stoppen met het denken in percelen en vakjes. Want wat heeft een kind nodig? Precies: hulp uit verschillende vakjes!” En: “Een oplossing? Kinderen zelf een stem geven om over hun eigen leven te beslissen, zij weten zelf de oplossingen.”

Arina vroeg tijdens het debat opnieuw aandacht voor onze werkers: “Ik wil meer erkenning voor onze jeugdprofessionals: ga er maar aan staan.” En verder: “We denken nog steeds dat we in een maakbare samenleving leven, dat is niet zo.”

In de zaal volgende een hard applaus toen Jimmy Smet (gemeenteraadslid Groen Links) samenvatte: “Leg de jeugdprofessional in de watten. Geef ze eigen zeggenschap over hun werk. Zorg dat je als gemeente de professional goed hun werk kan laten doen en haal dat wantrouwen weg!”

We kijken al met al terug op een mooie avond, waarin men elkaar over tafel vond in de waardering voor het moeilijke, complexe werk en het denken in gezamenlijke oplossingen. De steun vanuit de zaal was groot. Arina: “Onwijs mooi dat er zoveel collega’s gekomen zijn!”

Samenwerking JBRR en WSS JBJR

18 maart 2019 - 

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS JBJR) slaan de handen ineen. Voortaan treden zij naar buiten als één jeugdbeschermingsorganisatie. Een inclusieve jeugdbeschermingsorganisatie die – vanuit de inhoud – de zorg voor veiligheid en ontwikkelkansen van kinderen in Rotterdam Rijnmond effectief en efficiënt organiseert.

Aanleiding
JBRR en de WSS JBJR zijn beide gecertificeerde instellingen (GI’s) werkzaam in de regio Rotterdam Rijnmond. Waar JBRR vanuit een brede expertise regionaal werkt, heeft de WSS JBJR landelijk een specialistische expertise op verstandelijke (LVB) en lichamelijke beperkingen van cliënten. De gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond gaven JBRR daarom de opdracht: maak het eenvoudiger.  Zorg dat het werkveld met één partij te maken heeft waar het om jeugdbescherming gaat. Het gaat immers om dezelfde maatschappelijke taak.

JBRR en WSS zagen de oproep als een uitdaging om over hun eigen organisatie heen te kijken. Op zoek naar de meerwaarde van partnerschap tussen beide organisaties. Het beter aansluiten op de behoefte van de cliënt en het lokale veld én het profiteren van elkaars kennis.

Samenwerkingsovereenkomst
Inmiddels is er afgelopen week een samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties getekend. Deze overeenkomst vormt niet alleen de juridische basis voor de samenwerking, maar verstevigt en  formaliseert tegelijkertijd de positie van JBRR als hoofdaannemer en  de WSS JBJR als onderaannemer ten opzichte van onze opdrachtgever: de Gemeentelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Samen optrekken
De samenwerkingsovereenkomst borgt de formele en juridische afspraken van het hoofd- en onderaannemerschap. In de praktijk willen beide organisaties vooral in partnerschap samen optrekken. Met elkaar gaan zij dan ook de basisprocessen op orde brengen en bewaken.

Vanuit de inhoud de krachten bundelen, daar draait deze samenwerking om. Om zo samen effectief en efficiënt te zorgen voor de veiligheid en ontwikkelkansen van de kinderen in Rotterdam Rijnmond. Daarom treden JBRR en WSS JBJR voortaan dus als één gezicht naar buiten.

‘Ga er maar aan staan’

2 maart 2019 - 

Blog – Arina Kruithof, bestuurder Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond | Met een dubbel gevoel las ik het artikel Wij gaan voor je zorgen. Maar hoe? in het NRC van vandaag. In alle openheid hebben wij – en met ons vele andere spelers in het Rotterdamse – de afgelopen maanden de deuren van ons werken open gezet. Een journalist liep met ons mee in het Crisis Interventie Team, sprak met jeugdbeschermers, zorgbemiddeling en interviewde mij. Met als doel de buitenwereld een kijkje te geven in het vaak complexe en moeilijke werkveld van onze jeugdbeschermer.

De beschreven problematiek, schrijnende casuïstiek en dringende vraagstukken herken ik dan ook zeer. Tegelijkertijd is enige nuance op zijn plaats. ‘Arina, ik krijg een naar gevoel van dit stuk, het maakt me zelfs een beetje boos..’ vertelde een van de jeugdbeschermers die meewerkte mij. Het artikel doet geen recht aan de inspanningen – en vaak passende uitkomsten – van onze gedreven jeugdbeschermers en organisaties om kinderen veilig te houden. Waar is het complete beeld van de huidige zorg? Er gaan dingen mis, maar er zijn zoveel meer voorbeelden te noemen waar de begeleiding goed gaat en de gezinnen geholpen worden.

Kinderen raken beschadigd in onveilige opvoedingssituaties. Bijvoorbeeld waar volwassenen elkaar naar het leven staan en hun kinderen ondertussen niet vrijwaren van de onderlinge strijd. Situaties die onacceptabel en bovenal onveilig zijn voor kinderen en waarvan we met elkaar vinden dat er moet worden ingegrepen. Tegelijkertijd komt hier het dilemma: wij vertegenwoordigen het kind, zijn of haar situatie moet verbeteren. Maar ingrijpen op zich kan ook traumatische effecten hebben. Altijd moet je je als jeugdbeschermer afvragen: is het middel niet erger dan de kwaal? Wat gebeurt er als je iets doet, wat gebeurt er als je niets doet? Níet kiezen is geen optie. In de jeugdbescherming bestaan geen blauwdrukken: wat voor het ene kind of gezin werkt, hoeft helemaal niet het beste te zijn voor het andere kind of gezin. Een jeugdbeschermer moet continue afwegingen maken, geconfronteerd met grote dilemma’s. Dat werk moet vervolgens gedaan worden in een sector onder grote financiële druk en met grote arbeidstekorten waardoor er nauwelijks tijd is voor reflectie. Ga er maar aan staan.

Gelukkig kunnen we rekenen op adequate professionals die vanuit kennis en kunde, maar bovenal een enorme betrokkenheid bij kinderen hun werk doen. In Rotterdam zien we veel gezinnen waar het wél goed gaat, waar passende hulpverlening wordt ingezet, de veiligheid en ontwikkeling van kinderen wordt gewaarborgd, ontwikkelingsbedreigingen worden opgeheven en hulpverlening in het vrijwillig kader weer toereikend is. Daarnaast zien we dat de samenwerking – met bijvoorbeeld het wijkteam – wel degelijk op gang komt.

Vooruitgang zien we dus zeker, maar het gaat nog lang niet altijd goed genoeg. Naar incidenten wordt binnen de jeugdzorg steeds beter onderzoek gedaan: waarom ging het mis en wat kan er van geleerd worden? Niet om een oordeel te vellen en met de vinger te wijzen, maar om samen te kijken hoe we het de volgende keer beter kunnen doen. Dat samen leren is in Rotterdam inmiddels gemeengoed geworden: samen met onze ketenparters, én samen met de gemeenten als lokale stelselverantwoordelijke. Het stelsel van de jeugdzorg is ingewikkeld, er zijn veel spelers en instanties. Er is veel verantwoordingsdruk.  Tegelijkertijd leven we in een maatschappij die gelooft in een maakbare wereld. Een wereld waarin we het moeilijk vinden te accepteren dat er soms onvermijdelijke dingen gebeuren, hoe erg ook. Dit zorgt ervoor dat we het liefst alles dichtregelen. En tel daar dan vervolgens het landelijke beeld van wachtlijsten, de gevolgen van bezuinigingen en een krappe arbeidsmarkt bij op.

Wij hebben genoeg ambities, maar kunnen die niet altijd waarmaken in een sector onder druk. Dus ja, graag betere probleemanalyses, meer tijd voor het kind, meer tijd voor reflectie en meer waardering voor de jeugdprofessional. Daarin is echt nog wel winst te behalen. We zien het en doen wat we kunnen, maar voelen ons soms met de rug tegen de muur. Op dit moment doen wij ons werk zo goed mogelijk binnen de huidige mogelijkheden van onze eigen organisatie en middelen. We maken afspraken met partners om zo optimale samenwerking binnen de kaders van het huidige stelsel te realiseren en we kijken in landelijk verband hoe we de sector op korte en lange termijn kunnen verbeteren door niet weg te lopen voor een discussie over het stelsel en ons eigen bestaansrecht.

Trots

25 februari 2019 - 

Onze Cliëntenraad is trots. Trots op de plek die zij hebben binnen JBRR en trots op de activiteiten die het afgelopen jaar zijn georganiseerd. In het bijzonder de twee succesvolle avonden waarbij ervaringen werden uitgewisseld tussen ouders en verzorgers. En natuurlijk het compliment van het Keurmerkinstituut dat onze Cliëntenraad het afgelopen jaar bestempelde als een ‘voorbeeld voor heel Nederland’.

Onze Cliëntenraad is het luisterend oor voor ouders en jongeren die met JBRR in aanraking komen. De leden van de Cliëntenraad zijn allemaal ervaringsdeskundigen. Daadkrachtige mensen die opkomen voor de belangen van ouders en jongeren en ervaringen verwoorden richting onze jeugdprofessionals, bestuur, Raad van Toezicht en Ondernemingsraad. Verbinding leggen: mooi en bovenal waardevol werk. Een onmisbare schakel in onze organisatie.

Benieuwd waar de Cliëntenraad zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden?
U kunt het lezen in het Jaarverslag Cliëntenraad JBRR 2018

Ook in 2019 staat weer heel wat op de agenda:
Bekijk hier het Jaarplan Cliëntenraad JBRR – 2019

Bent u een ouder die graag ervaringen zou willen uitwisselen? Of ben jij een jongere die graag mee zou willen praten? Onze Cliëntenraad is altijd op zoek naar nieuwe leden. We gaan ook een Jongerenraad oprichten!
Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar clientenraad@jbrr.nl.

Klik hier voor meer informatie over onze Cliëntenraad.

Feedback