Actueel

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond werkt samen met ouders en het netwerk van het gezin aan een veilige opvoedsituatie. Totdat de ouders de zorg weer volledig kunnen overnemen. Wij zijn er het liefst maar voor even.

03 oktober 2019
Waardevolle ouderbijeenkomst
25 juli 2019
Hoe ervaren cliënten JBRR?
18 juli 2019
Ouderavond Cliëntenraad
16 juli 2019
Werken volgens de rechten van het kind
18 juni 2019
‘Het is mijn toekomst! Waar wachten we op?’
27 mei 2019
“Geweldloze jeugdzorg?”
18 april 2019
Training 'Voorzitten Teamtafel' sluit goed aan
16 april 2019
Inspectierapport Samen werken aan veiligheid in Rotterdam
15 april 2019
Complimenten van cliënten aan nieuwe medewerkers
Sluiten
Open

Professionals

Bent u professional? Bekijk hier informatie over vakkennis en partners.