Rotterdam start met Handle with Care

28 november 2023

In elke klas in Nederland zitten kinderen die thuis geweld meemaken. Veel kinderen gaan de volgende dag gewoon naar school. De leerkracht weet vaak niet dat er iets ernstigs is gebeurd. Terwijl juist een leerkracht veel kan betekenen voor een kind. Vrijdag 24 november 2023 gaf wethouder Saïd Kasmi (Onderwijs) samen met JBRR, CVD en een aantal schoolbesturen het startsein voor Handle with Care.

Wat houdt Handle with Care in?
Handle with Care is een nieuwe werkwijze die is ingevoerd op de Rotterdamse basisscholen. Deze werkwijze wordt ingezet na een huiselijk geweld incident waarbij de politie betrokken is geweest. De school van het betreffende kind ontvangt - na akkoord van ouder(s)/verzorger(s) - een signaal zodat zij weten dat deze leerling extra steun kan gebruiken. Zo krijgt het kind extra aandacht in een veilige en vertrouwde omgeving, waardoor het kind beter kan leren en ontwikkelen.

Samenwerking
Handle with Care is een samenwerking tussen het Crisis Interventie Team van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (CIT/JBRR), CVD, de scholen vallend onder BOOR, Kind en Onderwijs, PCBO en RVKO  en de Gemeente Rotterdam.
Metten Knüppe ondertekende namens JBRR de samenwerkingsovereenkomst: ”JBRR is trots op deze samenwerking waarbij we met elkaar het kind extra aandacht kunnen geven, zodat het kind minder stress ervaart en zich beter kan ontwikkelen. Samen voor het kind, daar staan wij voor.”

Hoe werkt Handle with Care in Rotterdam?
CVD verzorgt de screening bij huiselijk geweld en kindermishandeling, daarna wordt het incident overgedragen en komt het dossier bij CIT/JBRR terecht. Het CIT geeft vervolgens het signaal af aan de ‘Handle with care’- contactpersoon van de betreffende school. De contactpersoon brengt voor de les begint de juiste leerkracht op de hoogte. Zo weet de leerkracht dat er zich bij het kind thuis iets heeft afgespeeld. En kan alert zijn en steun bieden door o.a. aandacht en begrip te tonen bij mogelijk afwijkend gedrag. De leerkrachten van alle aangesloten Handle with Care scholen zijn geïnstrueerd en weten hoe zij verder moeten handelen.

Op naar een goede toekomst voor deze kinderen!