Bij JBRR

14 december 2023

De afgelopen periode zijn er weer verschillende ontwikkelingen geweest bij JBRR zijn we over naar een nieuwe ICT-omgeving.  Wordt er gesproken over de ontvlechting en het partnermodel. En zijn er verschillende activiteiten georganiseerd om het werkplezier te vergroten.

Verbouwing en verhuizing
Per 1 januari 2024 stoot JBRR een van de kantooretages af. Sinds corona wordt er meer thuis gewerkt en zien we dat er minder kantoorruimte nodig is. En daarbij bespaart het ons geld. Afgelopen maand is op de overige etages de verbouwing gestart om zo voldoende werkplekken te realiseren en deze geschikt te maken voor het hybride werken. Heb je de komende weken een afspraak bij JBRR op kantoor? Dan kan het zijn dat je enige overlast ervaart van de verbouwing. Onze excuses hiervoor. 

Werken in de cloud
In de afgelopen maanden zijn we, vooral achter de schermen, bezig geweest met het op orde brengen van de ICT-omgeving van JBRR. In de maanden oktober en november zijn al onze medewerkers gemigreerd naar een nieuw ICT-platform en werken we nu in de cloud. Dit is een andere manier van werken, dus hiervoor ontvingen zij een training. Deze operatie is inmiddels afgerond. “We zijn trots op onze ICT-afdeling voor de soepele overgang en de goede nazorg waarmee ze snel de kinderziektes hebben kunnen oplossen die zo’n overgang met zich meebrengt.” aldus bestuurssecretaris Metten Knüppe. 

Ontvlechting van gecertificeerde instellingen in regio Rotterdam 
Vanaf januari 2024 zal het hoofd- en onderaannemerschap van de JBRR en WSS JB&JR beëindigd worden, waarna zij doorgaan als losstaande gecertificeerde instellingen (GI’s), zoals dat ook elders in het land is georganiseerd. Deze verandering zal met name tot uiting komen in de verantwoordingsrapportage en vertegenwoordiging van ketenoverleggen. Vanzelfsprekend blijven de drie GI’s (JBRR, WSS JB&JR en LJ&R) nauw samenwerken in regio Rijnmond. Zij zullen op verschillende thema’s initiatieven tonen, om gezamenlijk de verantwoordelijkheden te dragen voor de gezinnen met een jeugdbeschermingsmaatregel. 

Partnermodel
In de regio Rijnmond werken we vanuit de gecertificeerde instellingen (GI’s) alsook 73 lokale teams binnen de 13 gemeenten volgens het zogenoemde ‘partnermodel’. Wat houdt dit in? Wanneer er een jeugdbeschermingsmaatregel is, trekken we ‘parallel’ aan elkaar op en zijn we nauw verbonden gedurende de begeleiding. Middels ‘teamtafels’ betrekken we het gezin en onze ketenpartners, waaronder het lokale team. Door personeelswisselingen binnen de keten, zien we soms dat deze afspraken naar de achtergrond verdwijnen. Dat is natuurlijk heel erg jammer, want we willen juist zo vroeg als mogelijk lokale teams betrekken, als de cliënt toestemming hiervoor geeft. Heb je vragen over deze samenwerkingsafspraken? Stuur gerust een mailtje naar onze relatiemanager lokale teams en gemeenten, Annelieke van der Heijden: annelieke.vd.heijden@jbrr.nl. 

FUN-team activiteiten
Het FUN-team van JBRR is begin dit jaar opgericht om in het kader van werkdruk versus werkplezier diverse activiteiten te organiseren om het werkplezier van onze medewerkers te vergroten. Zo stond er in november op een koude druilerige dag een Oud-Hollandse poffertjeskraam bij de ingang. In het kader van vitaliteit was het mogelijk om een kwartiertje even helemaal te ontspannen om daarna weer vol goede moed aan de slag te gaan. Op een zaterdagmiddag kwam Sinterklaas een bezoek brengen aan de kinderen, kleinkinderen van JBRR medewerkers.