Leerrecht en Ondersteuning (voorheen Leerplicht) van Gemeente Rotterdam bracht een werkbezoek aan JBRR

04 juli 2024

Ongeveer twintig medewerkers van Leerrecht en Ondersteuning, van beleid tot uitvoering, kwamen naar de Dynamostraat. Dewi van onze afdeling Kennis & Innovatie en relatiemanager Annelieke namen hen mee in:

  • de verschillende afdelingen binnen JBRR,
  • de jeugdbeschermingsmaatregelen,
  • de maatschappelijke opdrachten en actuele ontwikkelingen.

Vanuit de cliëntenraad vertelde Tanja over haar eigen ervaringen met JBRR en met Leerplicht in verschillende gemeenten in de regio Rijnmond, waar zij met haar drie kinderen mee te maken heeft gehad. Haar boodschap was vooral:

“Neem de jongere aan het handje mee en stel consequenties aan de jongere die niet meegewerkt; de impact van een gesprek of alleen een waarschuwing, is niet voldoende en de verantwoordelijkheid geheel bij ouders leggen (waar soms al veel geprobeerd is) zet onvoldoende zoden aan de dijk.”

Vervolgens werd de groep opgesplitst en gingen een aantal jeugdbeschermers die ook jeugdreclasseringsmaatregelen uitvoeren het gesprek aan. Tips en tops werden plenair besproken. Enkele quotes: ‘Kracht zit in samen optrekken’, ‘Gedeelde smart is halve smart’, ‘Als we elkaar eenmaal weten te vinden, is de samenwerking goed’ en ‘Het belang van het kind staat voorop’.
Aandachtig moet nog worden gekeken naar ‘SISA’ (= Signaleren en Samenwerken); in SISA staat geen inhoud, het betreft geen dossier. Een professional signaleert dat hij of zij betrokken is, niet waarom. Helaas zien we in de praktijk dat dit niet altijd tot de juiste match leidt. Ook is aan de jeugdbeschermers de tip gegeven om te allen tijde bij de school van de jeugdige na te gaan of Leerrecht en Ondersteuning betrokken is, en zo ja, welke contactpersoon. Op individueel casusniveau is er maatwerk nodig; wat kunnen we voor elkaar betekenen en hoe kunnen we elkaar aanvullen. En als het goed gaat met de jeugdige, is het van belang dat Leerrecht en Ondersteuning dit in een aanvullend proces verbaal opneemt. In de Gemeente Rotterdam ligt het schoolverzuim aantal hoger dan andere grote steden in het land. Zorgelijk vanwege de hoeveelheid, wellicht positief dat scholen vaker melden. Leerrecht en Ondersteuning voert gesprekken met de MBO scholen, over het belang van kinderen op school; ook jeugdbeschermers zien soms terug dat kinderen op onderwijsgebied tussen wal en schip vallen.

Inge Vermeulen (JBRR, bestuurder) kwam aan het einde van de bijeenkomst nog even kennis maken, waar we gezamenlijk terugkeken op een leerzame en interactieve middag. “Ik voel ons serieus genomen als ketenpartner”, aldus één van de collega’s van Leerrecht en Ondersteuning. En dat horen we graag!