Bij JBRR

04 juli 2024

Vooruitgang in personeelsinstroom en verlaging wachtlijsten
De afgelopen maanden heeft JBRR zich ingezet om de instroom van personeel te vergroten en de uitstroom van personeel te verkleinen. En met succes! Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we eind 2024 voor alle gezinnen weer volgens de reguliere werkwijze gaan werken. Dit is een grote stap vooruit. Naast het aannemen van nieuw personeel werkten we ook aan het verbeteren van onze werkwijze om de wachtlijsten te verlagen en goed zicht te houden op deze zaken. Zo:

 • krijgen nieuwe jeugdbeschermingsmaatregelen een jeugdbeschermer toegewezen die:
  • binnen vijf werkdagen face-to-face contact heeft met de jeugdige;
  • binnen zes weken een gezinsplan opstelt;
  • binnen 14 werkdagen een risicotaxatie en multidisciplinair overleg uitvoert.
 • zien we minimaal iedere 3 maanden het gezin en hebben we contact met het (professionele) netwerk en wegen we opnieuw de veiligheid en ontwikkelingsbedreiging;
 • zetten we de benodigde hulpverlening in om het zicht op veiligheid te houden.

Hiermee leggen we een goede basis en  streven we ernaar om eind 2024 voor iedere kind met een maatregel bij JBRR de inzet te kunnen leveren die nodig is.

Leuke en ontspannende activiteiten

Ons FUN-team heeft ook afgelopen periode weer voor leuke activiteiten gezorgd:

 • Zo streden elf teams mee tijdens de Pubquiz. De strijd om de beker maakten de teams steeds fanatieker
 • Konden medewerkers weer 15 min ontspannen bij de stoelmassages.
 • Deden er twee teams mee met het volleybaltoernooi met de keten. Beide teams eindigden op de derde plaats. Volgend jaar weer!
 • Op dinsdag 2 juli vond na kantoortijd ons zomerfeest plaats bij Lake Seven in Nesselande. En hoe troffen we het…Nederland die om 18.00 uur aftrapte tegen Roemenië.
  Toen bekend was dat de wedstrijd precies op ons zomerfeest viel, hebben we snel geschakeld met de locatie om deze met elkaar te kunnen kijken. Dat is gelukt! Verschillende collega’s maakten van de oproep gebruik om in het oranje te komen en met vlaggetjes op hun gezichten. Af en toe hoorde je een aahhh en oooeeeh, maar er werd vooral veel gejuicht, gefloten en getoeterd. Degenen die niet meekeken vermaakte zich ook prima op het strand met de BBQ, gezellige muziek en zelfs een paar die zich waagde aan de zespersoons sub. Een geslaagde avond!