Samenwerken in moeilijke tijden

04 juli 2024

Mijn vorige column ging over ‘SAMEN’ en het belang van samenwerken met het kind, de (pleeg)ouders, de verzorgers en de ketenpartners. Samen kunnen we zoveel meer bereiken dan alleen. Dit werd begin mei opnieuw pijnlijk duidelijk toen het verschrikkelijke nieuws naar buiten kwam over een 10-jarig meisje dat met zware verwondingen in het ziekenhuis was opgenomen. Dit nieuws raakte ons werk nog dieper toen bleek dat het een pleegkind betrof. Wat is er gebeurd? Hoe heeft het zover kunnen komen? Dit zijn vragen die iedereen zichzelf stelt en waarop iedereen een antwoord wil. Het onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd en wat we ervan kunnen leren.

Deze situatie, waarin veel partners betrokken zijn, laat zien hoe belangrijk het is om elkaar te vinden en te steunen. Allereerst om in een deze crisissituatie samen de goede zorg te verlenen en daarnaast om er voor elkaar te zijn. Begrip hebben voor elkaars rol is daarbij cruciaal. We moeten ons openstellen naar elkaar en de vragen durven stellen: Hoe gaat het met je? Wat kan ik voor je doen? Een incident als dit brengt veel spanning met zich mee. We werken onder een vergrootglas en dat kan de samenwerking onder druk zetten. Het is dan ook belangrijk om die spanning naar elkaar toe uit te spreken en begrip voor elkaar te hebben. Iedere ketenpartner bekijkt de situatie vanuit zijn eigen perspectief, wat de manier van handelen kan beïnvloeden.

In tijden van crisis en bij heftige casussen is het essentieel dat we goed kunnen schakelen. De druk is groot en het is belangrijk dat we direct goed kunnen handelen. Dan is het belangrijk dat we elkaar kennen en dat we kwetsbaar durven te zijn. Goed samenwerken is ook steun aan elkaar hebben als het spannend wordt. Wij willen er als JBRR voor onze partners zijn en doen dat zoveel mogelijk ook en juist in moeilijke tijden.

Moeilijke tijden komen er ook aan voor kinderen die in de zomervakantie, die over anderhalve week begint, zes weken thuisblijven in thuissituaties waar al een gespannen sfeer heerst. Gelukkig zijn er veel instanties die zich inzetten voor deze kinderen om hen ook een leuke vakantie te laten beleven. Een mooi voorbeeld hiervan is Het Steunfonds die ons subsidie geeft voor tickets voor een leuk uitje naar een pretpark of dierentuin.
In de eerste weken van de zomervakantie is de druk op professionals vaak hoger. Het is belangrijk dat we elkaar in deze periode steunen en met elkaar blijven communiceren. Ondanks dat veel medewerkers op vakantie gaan draaien we onze dienstverlening door voor de kinderen in Rijnmond

Ik wens iedereen een hele fijne zomer toe. Rust lekker uit, zodat we daarna weer vol energie aan de slag kunnen gaan. Samen kunnen we elke uitdaging aan!