Nieuws vanuit de keten

04 juli 2024

JBRR nam in juni deel aan:

  • de bespreking visiedocument Krimpen aan den IJssel. Deze gemeente nam hun ketenpartners mee in het proces om te komen tot een nieuwe visie; waar staat de gemeente nu en wat zijn de diverse maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein? Vervolgens gingen zij het gesprek aan over een conceptvisie, die ons allen richting dient te geven voor de komende jaren. In het visiedocument worden, aan de hand van thema’s, de ambities over de periode 2025-2030 vastgelegd.
  • de ketenbrede themasessie programmateam Regio Agenda: “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jeugdzorg niet het antwoord is op de jeugdhulpvraag?” Hierbij bespraken we onderwerpen als preventie, onderwijs en jeugdhulp en normaliseren. Een inspirerende middag!

Eén keer per jaar organiseren de consultatie en advies jeugdbeschermers van JBRR, in samenwerking met de deelgemeentelijke locaties, een samenwerkingsbijeenkomst voor onder meer jeugdbeschermers en medewerkers van het lokale team. Deze mooie bijeenkomst vond plaats in het gemeentehuis van Hellevoetsluis, voor GI’s in de regio Rijnmond en de lokale teams in Voorne aan Zee. Speerpunt was een goede samenwerking rondom de overgang van 18- naar 18+.