Crisisinterventie bij kinderprostitutie

27 mei 2015

Lisa, 17 jaar, wordt door het Controlepunt Mensenhandel en Prostitutie tegen haar zin uit een prostitutiepand gehaald. Ze wil blijven en haar leven voortzetten zoals het is. Een telefoontje naar het Crisisinterventieteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, leidde tot een machtiging voor een gesloten plaatsing. De enige manier om Lisa per direct uit de prostitutie te halen.

Lisa, 17 jaar, wordt door het Controlepunt Mensenhandel en Prostitutie tegen haar zin uit een prostitutiepand gehaald. Ze wil blijven en haar leven voortzetten zoals het is. Een telefoontje naar het Crisisinterventieteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, leidde tot een machtiging voor een gesloten plaatsing. De enige manier om Lisa per direct uit de prostitutie te halen.

Gewoon werk
Het Controlepunt Mensenhandel en Prostitutie kreeg de informatie over Lisa van een ander slachtoffer. Zij werkte in hetzelfde pand maar sloeg op de vlucht. Lisa is niet van plan om vrijwillig te stoppen. Zij vindt het prima om in haar kamertje te wonen en daar klanten te ontvangen. Lisa is het al zo gewend om klanten te ontvangen, dat ze het gewoon als werk ziet waarbij ze zichzelf als het ware kan loskoppelen van de situatie. Zij vertelt dat ze het prettig vindt om veel geld te verdienen. Voor Kim, jeugdbeschermer van het Crisisinterventieteam van JBRR, is het een uitdaging om haar te motiveren voor een behandeltraject. Alleen door haar uit deze situatie te halen en los te koppelen van haar netwerk, kan Kim Lisa helpen. Hulp in een gesloten jeugdzorginstelling is nodig om haar los te weken van haar netwerk. Dat is de belangrijkste eerste stap.

Waar is het mis gegaan?
Lisa komt uit een goed milieu. Maar haar ouders zijn gescheiden, er is veel ruzie thuis en weinig aandacht voor Lisa. Als ze dan een fout vriendje krijgt, gaat het mis. Ze gaat niet meer naar school en komt dan geleidelijk terecht in de prostitutie. Voor haar familie is het verschrikkelijk. Waar is het fout gegaan? Wanneer hadden we moeten ingrijpen? Welke signalen hebben we gemist? Zij worstelen met deze vragen en dat is moeilijk om te zien, legt Kim uit.

Zorgtafel mensenhandel en prostitutie
Een meisje van 17 dat al zo vertrouwd is met de prostitutiewereld, is zeer zorgwekkend. Omdat het zo zorgwekkend is en omdat het moeilijk is om deze meisjes en jongens te beschermen, is er de Zorgtafel mensenhandel en prostitutie. Daar zitten 1 keer per maand ketenpartners aan tafel met expertise op het gebied van mensenhandel en prostitutie. Het Crisisinterventieteam van JBRR neemt samen met Horizon, MEE, GGZ, de gemeente Rotterdam, de Raad voor de Kinderbescherming, controlepunt mensenhandel en prostitutie en prostitutie maatschappelijk werk, deel aan de Zorgtafel. Iedere ketenpartner kan meisjes of jongens aandragen over wie ze zich ernstig zorgen maken. Samen kijken we wat er voor hem/haar mogelijk is. Is er al zorg voor hem/haar geweest? En zo ja, welke? Helaas zien we regelmatig meisjes en jongens terugkomen die op de Zorgtafel worden besproken. Dan zie je dat een behandeltraject niet heeft geholpen. Wat kan je dan nog voor iemand betekenen? Deze dilemma’s bespreken we op de Zorgtafel.