Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond officieel van start

18 februari 2015

Op woensdag 18 februari 2015 is de officiële opening van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is een samenvoeging van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de (Advies- en) Steunpunten Huiselijk Geweld Rotterdam, Zuid Hollandse eilanden en Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Op woensdag 18 februari 2015 is de officiële opening van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is een samenvoeging van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de (Advies- en) Steunpunten Huiselijk Geweld Rotterdam, Zuid Hollandse eilanden en Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Veilig Thuis biedt advies en ondersteuning voor iedereen die te maken heeft met of een vermoeden heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling: kinderen, volwassenen en professionals. Jantine Kriens (voorzitter directieraad Vereniging Nederlandse Gemeenten), Hugo de Jonge (wethouder onderwijs, jeugd en zorg in Rotterdam), René Meuwissen (voorzitter Stuurgroep Veilig Thuis) en twee professionals Eefje Janssens en Melinda Bronsveld spreken tijdens de opening.

De start van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is een belangrijk moment in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door deze fusie ontstaat één advies- en meldpunt voor alle meldingen, zorgsignalen en adviesvragen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis adviseert, ondersteunt en onderzoekt. Herstel van acute onveiligheid en het creëren en borgen van duurzame veiligheid in huiselijke kring staat centraal.

René Meuwissen (voorzitter Stuurgroep Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond): “Met de integratie van de uitvoeringsorganisaties is een geïntegreerde aanpak mogelijk voor alle vormen van geweld in de huiselijke kring. Hierdoor kunnen we meer samenhang realiseren in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Daarbij houden we extra aandacht voor de meest kwetsbaren in deze samenleving.”

Hugo de Jonge (wethouder onderwijs, jeugd en zorg in Rotterdam): “Huiselijk geweld en kindersmishandeling zijn de meest voorkomende vormen van geweld in Nederland. Daar mogen en zullen we ons niet bij neerleggen. Oplossen kunnen we het niet als overheid alleen. Iedereen die vermoedt dat kinderen of andere gezinsleden ergens niet veilig zijn, moet weten dat er een oplossing is: 0800-2000.”

Gezamenlijk initiatief
Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk om op bovenlokaal niveau een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling te organiseren. De ontwikkeling van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is een gezamenlijk initiatief van de GGD Rotterdam-Rijnmond (ASHG Rotterdam en ASHG Zuid-Hollandse eilanden en Goeree-Overflakkee), Minters (SHG Nieuwe Waterweg Noord)  en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (hier is het voormalige Advies-en meldpunt Kindermishandeling ondergebracht).

Geweld houdt niet op. Niet vanzelf.
Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets tegen doen. De website www.vooreenveiligthuis.nl is een eerste stap naar hulp en advies. Want het geweld houdt niet op. Niet vanzelf. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is 24 uur per dag bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-2000.