Werkonderbrekingen bij JBRR

22 februari 2023

Sinds 10 oktober houden jeugdbeschermers in het hele land werkonderbrekingen. De acties komen nadat een eerder ultimatum van de FNV aan minister Weerwind voor Rechtsbescherming is verstreken en zijn verlengd tot 17 april 2023. Ook JBRR steunt deze acties. We geven onze medewerkers de ruimte om aan de acties mee te doen. Daardoor kan het voorkomen dat we tijdelijk minder goed bereikbaar zijn.

Wij zien dat tekorten in de jeugdbescherming voor onwenselijke situaties zorgen. Dit gaat ten koste van kinderen, jongeren en volwassenen die die hulp nodig hebben en daarom steunen ook wij deze actie. Er moet iets veranderen in de jeugdbescherming. Tegelijkertijd willen wij niet dat de veiligheid van de gezinnen door de acties in gevaar komt. JBRR blijft daarom bereikbaar voor spoedeisende zaken. Crisisgevallen worden in altijd onmiddellijk opgepakt.

Telefonisch mogelijk minder goed bereikbaar niet-spoedeisende zaken
De werkonderbreking bestaat uit een aantal acties die beogen de werkdruk te verlagen. Dit houdt concreet in dat JBRR telefonisch mogelijk minder goed bereikbaar is voor niet-spoedeisende zaken. Uiteraard blijven wij bereikbaar voor spoed en crisis. Ook zijn onze jeugdbeschermers en andere medewerkers op hun directe nummers bereikbaar.

Online afspreken
Daarnaast kan er vaker gekozen worden om geen huisbezoek af te leggen, maar om afspraken met cliënten online te doen. Datzelfde geldt voor contacten met ketenpartners of gemeenten.

Niet naar de rechtbank
Tenslotte kunnen medewerkers ervoor kiezen om voor zittingen niet naar de rechtbank te komen, maar telefonisch of online beschikbaar te zijn voor de duur dat de zitting staat ingepland.

Welzijn en veiligheid staan voorop
Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de onderbrekingen op verantwoorde wijze worden ingevuld, zodat het welzijn en de veiligheid van onze cliënten niet in het geding komen.