Wethouders BAR gemeenten op bezoek bij JBRR

14 september 2023

Op dinsdag 30 augustus ontving ons Crisisinterventieteam (CIT) drie wethouders van de BAR-gemeenten.

Wethouder Sociaal Domein Volksgezondheid en Welzijn Miranda de Hoop uit Barendrecht, wethouder Welzijn, Wonen, Zorg, Cultuur en Educatie Mieke van Ginkel uit Albrandswaard en wethouder Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet (werk en inkomen), volksgezondheid en wijkteams Edward Piena uit Ridderkerk brachten een werkbezoek aan JBRR en liepen een middag mee met het CIT.

Tijdens de lunch was er kennismaking met onze bestuurder Inge Vermeulen, manager CIT Mariëlle Blok en jeugdbeschermers Nadine en Marise. Wat volgde was een open gesprek waar veel informatie over het CIT is gedeeld en waar vragen konden worden gesteld. Hierna zijn de drie wethouders ‘op pad gegaan’. Alle drie werden zij gekoppeld aan een medewerker van het CIT.

Erg betrokken
Miranda de Hoop uit Barendrecht werd gekoppeld aan jeugdbeschermer Okan: “Mevrouw de Hoop is een erg betrokken wethouder. Ik heb haar uit kunnen leggen wat we bij het CIT doen. Er was die middag geen melding waarbij we erop uit moesten trekken. Daarom heeft een van mijn collega’s haar nog wat meer verteld over wat onze bureaudienst doet.”

Op zoek nar een oplossing
Mieke van Ginkel uit Albrandswaard liep mee met jeugdbeschermer Sanne. Sanne: “Ik heb samen met mevrouw van Ginkel een gesprek gevoerd met jongere en zijn moeder en tante op kantoor van JBRR. We probeerden een oplossing te vinden in een bestaande crisis. Na een goed gesprek kwam er een oplossing waar alle partijen tevreden mee waren. Hierna heb ik met de wethouder een gesprek gevoerd over het wel of niet inzetten van hulpverlening. Wanneer doe je dit? Is dit altijd passend? Het CIT weegt goed af of het wel nodig is om hulp in te zetten, of dat het in eigen kracht kan worden opgelost.”

Meldingen die binnenkomen
Edward Piena uit Ridderkerk schoof aan bij jeugdbeschermer Priscilla tijdens de bureaudienst. Priscilla: “Ik heb de wethouder uitgelegd welke meldingen er zoal binnenkomen bij de bureaudienst. En wanneer we telefonische ondersteuning geven en wanneer we een fysieke inschatting plannen.  Ik heb hem de actelijst laten zien en uitgelegd hoe dit werkt.”

Ook eens meekijken?
Het is altijd mogelijk om eens bij ons achter de schermen te kijken. We laten graag zien hoe we werken, welke dilemma’s we tegenkomen en beantwoorden uw vragen. Interesse? Stuur een berichtje naar kenniseninnovatie@jbrr.nl.