Bezoek wethouder Mw. Natasha Mohamed-Hoesein

29 februari 2024

Maandag 5 februari kwam vanuit de Gemeente Rotterdam Mw. Natasha Mohamed-Hoesein, wethouder Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening en Taal, op werkbezoek bij JBRR. Zij nam een vijftal collega’s mee, waarmee we met een inspirerend gezelschap vanuit JBRR en de Gemeente Rotterdam verschillende onderwerpen bespraken, die de Rotterdamse jeugd en gezinnen raken.

Er werd gestart met een presentatie van hoe JBRR werkt; de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen, het Crisisinterventie Team, Team Zorgbemiddeling, ons Kennis- en Service Centrum Diagnostiek en de krapte op de arbeidsmarkt kwamen hierbij ter sprake. Vervolgens werd ingegaan op de samenwerking met JBRR en het Informatiepunt Toeslagen 010. Aan de hand van casuïstiek blikten we terug op en keken vooruit naar de meerwaarde van deze samenwerking; hoe kunnen we in gezamenlijkheid gezinnen die met de toeslagenaffaire te maken hebben, zo goed mogelijk begeleiden.

Tevens stonden we stil bij de samenwerking van onze jeugdbeschermers, met de lokale teams van de Gemeente Rotterdam: een pool van jeugdbeschermers biedt consultatie en advies aan, en sluit regelmatig aan bij casuïstiekbesprekingen in het lokale veld of gaat mee met een wijkteamwerker op cliëntbezoek wanneer de cliënt hier toestemming voor geeft. Door in het voorstadium preventief kennis en expertise te delen, maakt dat de kennis die bij ons als gecertificeerde instelling in huis is extern gedeeld wordt. Complexe thema’s worden middels samenwerking beetgepakt, waarbij maatregelen soms voorkomen kunnen worden.