Bij JBRR

14 september 2023

De afgelopen zomerperiode zijn er weer verschillende ontwikkelingen geweest bij JBRR. Zo zijn we begonnen met het plannen van een interne verhuizing, was een van onze collega’s te horen op Radio 1 en maakten we nieuwe afspraken met het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond (ZVHRR).

We lopen graag een aantal zaken langs die voor u als samenwerkingspartner wellicht leuk of handig zijn om te weten.

Interne verhuizing
Omdat veel collega’s sinds de pandemie een deel van hun werkweek thuiswerken, hebben we in ons pand ruimte over. Daarom hebben we besloten per 1 januari 2024 een van onze verdiepingen af te stoten. Dit levert een jaarlijkse besparing op die we kunnen inzetten voor het aantrekken van extra jeugdbeschermers en ondersteuners. Op dit moment zijn we bezig te inventariseren hoe onze medewerkers ons pand het liefst willen inrichten, zodat we in december de interne verhuizing kunnen laten plaatsvinden en daarmee een werkplek creëren die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van onze medewerkers.

Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond
Met onze opdrachtgever, de GRJR, hebben we begin 2023 afgesproken dat we onze medewerkers zo veel mogelijk inzetten voor hun primaire taak: het uitvoeren van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Dat knelt soms met andere belangrijke taken die zij uitvoeren, zoals hun aanwezigheid als voorpost in het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond (ZVHRR). Met de partners in het ZVHRR is daarom afgesproken dat we het aantal uren van deze voorposten terugbrengen en dat zij vooral worden ingezet op de ZSM (Zorgvuldig, Snel en op Maat). Dat betekent dat de voorposten minder bij casusoverleg op het ZVHRR zullen aansluiten. Vanuit JBRR zal wel de vaste jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder (digitaal) bij het casusoverleg van zijn of haar pupil aanwezig zijn.

Interview op radio 1
Onze jeugdreclasseerder Jan-Willem van Eck is in augustus op Radio 1 te horen geweest in het programma Nieuws & Co. Naar aanleiding van het aanhoudende geweld in Rotterdam waar jongeren bij schiet-en bomincidenten betrokken zijn, was de vraag: wat gebeurt er met deze jongeren wanneer ze uit detentie komen? Jan-Willem ging in gesprek over de complexiteit en de aanpak van deze problematiek. Klik hier om het item terug te luisteren.

Weer vol energie aan de slag
Om te zorgen dat al onze medewerkers na de zomervakantie weer vol energie aan de slag konden gaan, stond op 22 augustus Sander de IJscoman met zijn ijskar op het dak van het JBRR gebouw. Een groot succes! Ook konden collega’s zich in september aanmelden voor stoelmassages.

Sinds begin dit jaar organiseren we binnen JBRR dit soort activiteiten om het werkplezier te vergroten. Rond de Dag van de Jeugdprofessional – op 22 september a.s – staat de eerstvolgende activiteit gepland.