Bij JBRR

26 oktober 2023

De afgelopen periode zijn er weer verschillende ontwikkelingen geweest bij JBRR. Zo gaan er twee nieuwe managers aan de slag en hebben we een aantal maatregelen doorgevoerd om de werkdruk te verlagen. Ook is de Dag van de Jeugdprofessional goed gevierd. 

We lopen graag een aantal zaken langs die voor u als samenwerkingspartner wellicht handig of leuk zijn om te weten.

Benoeming managers
Per 1 november verwelkomen we twee nieuwe managers. Daan Peeters wordt manager van cluster 7, dat de afgelopen maanden is aangestuurd door drie clustermanagers die dit bovenop hun reguliere taak deden. Sander van der Horst wordt manager van onze afdeling HRM. We zijn blij dat Daan en Sander zich in deze rol voor JBRR willen inzetten en wensen hen veel plezier en succes in hun nieuwe functie!

Maatregelen werkdruk
JBRR werkt aan het verlagen van de werkdruk van onze medewerkers door het aantal maatregelen per jeugdbeschermer af te bouwen. Dat is de afgelopen maanden nog niet voldoende gelukt. Daarom hebben we, in overleg met de GRJR en onze collega-GI’s in de regio, een aantal extra maatregelen getroffen, waaronder het overdragen van een aantal zaken aan andere GI’s. We hopen hier snel het effect van te zien op de werkdruk van onze medewerkers.

En verder
Op de Dag van de Jeugdprofessional worden jeugdprofessionals jaarlijks in het zonnetje gezet. Ter ere hiervan is bestuurder Inge Vermeulen ons kantoor rondgegaan met grote schalen bitterballen, als warm bedankje voor de passie en professionaliteit van onze medewerkers.  Ook de komende periode worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor de medewerkers, zoals een pubquiz. En het schijnt dat ook de Goedheiligman ons kantoor met een bezoekje komt vereren…