Bijna €25.000,- (!) van Steunfonds Jeugdbescherming

10 februari 2021

De stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam ondersteunt organisaties die zorgen dat de jeugd van Rotterdam zich vrij en veilig kan ontwikkelen. Eind 2020 gaf het fonds bij JBRR aan dat zij graag iets wilden betekenen voor jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel. Dit resulteerde in mooie ideeën die nu financieel mogelijk worden gemaakt.

Want ideeën waren er genoeg! Samen met de jongeren uit onze Jongerenraad, onze jeugdbeschermers en betrokkenen uit het veld is flink gebrainstormd. Wat volgde was een waardevol traject vol positieve energie en mooie ontmoetingen. Én een plan met daarin een aanvraag van zo’n €20.000,-. De stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam ging akkoord en dus kunnen we gaan starten!

Wat gaan we doen?
JBRR wil met het geld vier onderdelen beschikbaar maken voor jongeren met een maatregel jeugdreclassering. In het kort:

1. ‘Girls Only’ boksen
Een groeiende groep meiden raakt betrokken bij steekincidenten, of delicten gerelateerd aan wapenbezit- en gebruik. De aandacht en focus in de aanpak hiervan ligt - zowel regionaal als landelijk - nu vooral op jongens. Dat wordt nu anders.

Aan meiden gaan we boks lessen aanbieden. Zo hebben zij niet allen een adequate dag- / vrijetijdsbesteding, maar wordt er - naast het aanleren van technieken en doen van cardio - gewerkt aan het versterken van sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, het leren omgaan met angst, emoties en agressie en het kwijt kunnen van energie. Natuurlijk onder de juiste begeleiding van een professionele bokser- met meerdere internationale titels op zijn naam- én pedagogisch onderlegde trainer: Boxing Bella.

2. Studio Tijd & Talentontwikkeling
We geloven dat muziek een belangrijk ingrediënt kan zijn om jongeren uit de criminaliteit te houden. Op dit moment besteden veel van onze jongeren tijd in muziekstudio’s zonder toezicht op wat daar allemaal plaatsvindt.

Door het talent van jongeren te erkennen en hen te zien als artiest, is positieve bekrachtiging mogelijk. Iets wat de werkrelatie met deze jongeren ten goede komt. Studiotijd - iets waar ze vaak zelf geen geld voor hebben – kan hen vrij letterlijk van de straat houden. Door dit samen met begeleiding in de studio aan te bieden, is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de onderwerpen die aan bod komen in de muziek. Zoals wapengebruik en geweld in de drillscene.

Jeremiah Durand van Soundbulletz; getalenteerde producer, songwriter en muzikant zal zijn expertise inzetten voor talentcoaching. Jeremiah stond aan de wieg van een aantal inmiddels groot geworden (Rotterdamse) artiesten.

3. Training voor de aanpak van jongeren met (dreigende) criminele ontwikkeling
Een positieve vrijetijdsbesteding is voor jongeren van groot belang. Niet (enkel) gericht op te laten praten, maar vooral te laten doen en in beweging te houden. Dit willen we bewerkstelligen door het bieden van trainingen, gegeven door Moet Ontwikkeling, op verschillende locaties in Rotterdam.

De training van Moet richt zich op jongeren die moeilijk weerstand kunnen bieden tegen criminaliteit. Er wordt gebruik gemaakt van een psychofysieke didactiek. Dit houdt in dat gestart wordt vanuit een fysieke invalshoek, waaruit mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.

4. Inzet van personal training
Voor ontspanning en geestelijke rust zal er personal training geboden worden. We werken hierin samen met Camp Mike. De trainer verzorgt 1 op 1 training.

Het uitgangspunt is dat jongeren die met politie en justitie in aanraking zijn geweest soms in een negatieve spiraal terecht kunnen komen. Zij hebben een verkeerde keuze gemaakt en worden veroordeeld op dit gedrag, door de rechtbank maar ook door de maatschappij. Het is van belang dat de jongeren zichzelf los gaan zien van het slechte gedrag. Dat zij zichzelf zien als meer dan alleen een crimineel of een persoon met negatief gedrag. Dit kan door het zelfbeeld te verbeteren, te werken aan lichamelijke kracht en weerbaarheid.

Vervolg
De kracht van dit veelzijdige pallet is de flexibiliteit: het kan aangepast worden op de behoefte van de jongere, in het gebruik van positieve rolmodellen, het aansluiten op de wensen van de jeugdigen en het jongeren niet (enkel) aan het praten maar ook in beweging te krijgen.

Nu de aanvraag goedgekeurd is start de volgende fase. JBRR zal in samenspraak met de partners gaan kijken welke onderdelen wanneer kunnen starten, rekening houdend met de corona maatregelen.

We bedanken de stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam voor hun bijdrage. We zijn ervan overtuigd dat het onze jongeren nieuwe kansen geeft op een positieve ontwikkeling.

Nóg meer goed nieuws
Naast bovenstaande bijdrage voor onze jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel, heeft het steunfonds nog eens €4.500,- ter beschikking gesteld aan JBRR. Dit geld gaan we gebruiken om onze spreekkamers en wachtkamers voor kinderen en jongeren gezelliger te maken. Zo zullen er verschillende speeltoestellen komen, zoals een extra duplotafel met stoeltjes, een interactieve spelunit en een memorybord.