Complimenten van cliënten aan nieuwe medewerkers

15 april 2019

De cliënt staat centraal. Dat is onze visie. Om de belangen van cliënten zoveel mogelijk in het oog te krijgen en te houden, hebben we een cliëntenraad. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die zij als cliënt belangrijk vindt. Dit kunnen wij gebruiken voor de kwaliteit van onze dienstverlening.

De cliënt staat centraal. Dat is onze visie. Om de belangen van cliënten zoveel mogelijk in het oog te krijgen en te houden, hebben we een cliëntenraad. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die zij als cliënt belangrijk vindt. Dit kunnen wij gebruiken voor de kwaliteit van onze dienstverlening.

De cliëntenraad is trots op het werk van de jeugdbeschermer en wil dit positieve gevoel graag delen. Afgelopen maanden heeft de cliëntenraad nieuwe medewerkers gevraagd naar positieve berichten. Complimenten vanuit de cliënt over het werk van de jeugdbeschermer of vanuit de jeugdbeschermer over het eigen werk. Hieruit zijn leuke reacties naar voren gekomen die we graag delen.

Een pupil (16 jaar) aan een jeugdbeschermer: “Sinds jij betrokken bent, heb ik eindelijk het gevoel dat er iets gebeurt.”

Een collega aan een jeugdbeschermer na haar eerste zitting: “Wat was jij sterk zeg, je hebt het heel goed gedaan. De raadsvertegenwoordiger na dezelfde zitting: "Wat heb jij je goed voorbereid, ondanks alle hectiek."

Feedback van een cliënt in een exit-vragenlijst:
"X heeft zich goed ingezet, hij zag waar de pijnpunten lagen, echter de regelgeving belemmerde het handelen. ‘Bedankt!"

Team Zorgbemiddeling aan een jeugdbeschermer:
“Wat fijn dat je er ‘echt even was’ voor de jeugdige en naar hem luisterde. Op het moment gaan er zoveel dingen mis in zijn leven, dan is het prettig als er iemand alleen even naar hem luistert wat voor rotsituatie het is. Jeugdige reageerde hier heel goed op door te spuien en zei dat hij nog niet eerder zich zo gehoord had gevoeld.”

Een jeugdige van 17 jaar zegt tegen de jeugdbeschermer:
“Wat fijn om met jou te praten, ik heb nog nooit inhoudelijk zo met een hulpverlener gesproken.”

Een advocaat naar een jeugdbeschermer:
“Ik waardeer het open gesprek van vandaag.”