Consultatie & Advies

15 maart 2023

Een aantal van onze jeugdbeschermers is beschikbaar voor consultatie en advies binnen de lokale teams in de regio Rotterdam. Doel? De kennis en expertise van de jeugdbescherming delen en waar mogelijk al in een vroeg stadium inzetten – nog voordat de rechter een jeugdbeschermingsmaatregel heeft opgelegd. Op die manier willen we met elkaar gezinnen eerder,  effectiever helpen en waar het kan een maatregel voorkomen.

We zijn blij dat onze professionals na de pandemie weer steeds vaker fysiek op de gemeentelijke locaties in de regio Rijnmond te vinden zijn. Ergens daadwerkelijk aanwezig zijn betekent immers vaak sneller schakelen en elkaar laagdrempelig kunnen opzoeken.

Wat onze jeugdbeschermers dan doen? Nou, zij gaan bijvoorbeeld  mee met de medewerkers van het lokale team op huisbezoek – wanneer het gezin hier natuurlijk toestemming voor geeft. Ook sluiten zij aan bij gemeentelijke casuïstiekoverleggen of zijn zij de link naar de juristen van JBRR op het gebied van familie- en jeugdrecht. Onze jeugdbeschermers adviseren bijvoorbeeld ook waar het gaat om het wel of niet melden op het Jeugdbeschermingsplein, het engageren en positioneren of complexe scheidingsproblematiek.