De rechten van het kind: 5 handige links voor professionals

20 november 2015

Vandaag is de Internationale dag van de Rechten van het Kind. Het is precies 26 jaar geleden dat het kinderrechtenverdrag in New York is aangenomen. De bescherming tegen kindermishandeling is een van de rechten van het kind: ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien. In Nederland worden jaarlijks 119.000 kinderen in Nederland mishandeld. Mishandelde kinderen die zelf niet durven te praten, hebben iemand in de omgeving nodig die alert is en in actie komt. Kindermishandeling moet stoppen, en daar kun je als professional een rol in spelen. In dit artikel zetten we een aantal links op een rij voor pofessionals:

Vandaag is de Internationale dag van de Rechten van het Kind. Het is precies 26 jaar geleden dat het kinderrechtenverdrag in New York is aangenomen. De bescherming tegen kindermishandeling is een van de rechten van het kind: ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien. In Nederland worden jaarlijks 119.000 kinderen in Nederland mishandeld. Mishandelde kinderen die zelf niet durven te praten, hebben iemand in de omgeving nodig die alert is en in actie komt. Kindermishandeling moet stoppen, en daar kun je als professional een rol in spelen. In dit artikel zetten we een aantal links op een rij voor pofessionals:

1.     De rechten van het kind.
Alle kinderrechten staan dus in het internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Dit kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties bestaat uit 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren. Om ervoor te zorgen dat kinderen krijgen waar ze recht op hebben, moet iedereen weten dat er kinderrechten bestaan en wat die kinderrechten zijn. Op de website van het kinderrechtencollectief staan de kinderrechten op een rij: www.kinderrechten.nl

2.    Veilig Thuis.
Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling.  U kunt (anoniem) bellen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond voor advies. Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt de situatie met u, en wat een volgende stap kan zijn.  Kijk voor meer informatie op www.veiligthuisrr.nl.  U kunt ook bellen: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Professionals bellen met 010- 412 81 10.

3.     Wij zijn jeugdbeschermers.
Woensdag 18 november spraken twee van onze collega’s met Radio Rijnmond over de rol van respectievelijk Jeugdbescherming en Veilig Thuis in de strijd tegen kindermishandeling. Luister hier het gesprek terug.

4.     De Rotterdamse meldcode.
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond is een stappenplan voor professionals en instellingen die onderwijs, opvang, hulp, zorg of ondersteuning bieden, bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Het plan draagt bij aan effectieve hulp aan slachtoffer en pleger. Volg dus altijd de stappen van de meldcode.

5.     Andere lees-, kijk- en luistertips.
Deze week is de Week tegen Kindermishandeling. In de media was er veel aandacht voor kindermishandeling. Wij maakten een storify met een aantal aanraders om terug te kijken.