Een stormachtige herfst

26 oktober 2023

Als ik deze column schrijf is het buiten mistig. Het is grijs en de bladeren vallen van de bomen. De herfst dient zich aan. Een jaargetijde van storm en regen. Dat is ook waar we ons als JBRR in bevinden: zwaar weer.

In de jeugdzorgsector is veel in beweging. Zo werken we aan een toekomstscenario, een landelijk tarief, lopen de CAO onderhandelingen, zetten we in op werkdrukverlaging en op het terugdringen van de wachtlijst. Daarnaast moeten we voldoen aan de wettelijke eisen van termijnen en kwaliteitseisen die aan ons werk worden gesteld. Die eisen zijn heel terecht als je kijkt hoe ingrijpend ons werk voor gezinnen kan zijn. Neemt niet weg dat het een extra belasting is om aan alle eisen te voldoen.

Rust, stabiliteit en voorspelbaarheid
We hebben onszelf een aantal doelen gesteld. Doelen die juist nú belangrijk zijn. Denk aan voldoende inzetbaar personeel, vitale medewerkers en management, focus op de basis, kritisch kijken waar we onze tijd in investeren. En dan nog misschien wel de belangrijkste: rust, stabiliteit en voorspelbaarheid. Plannen maken voor langere termijn en geen nieuwe dingen oppakken, tenzij.

Tijd, creativiteit en heel veel goede mensen
Wat we daarmee willen bereiken is dat we kunnen waarmaken waar we voor staan: de veiligheid en ontwikkelkansen van kinderen maximaal borgen. Ook in deze stormachtige tijd blijven we ons richten op waar we van zijn, waar we goed in zijn en waar onze professionals iedere dag uit hun bed voor uitkomen. Dat vraagt wel dat we als organisatie een aantal problemen onder controle moeten krijgen. Geen makkelijke opdracht. Daar hebben we tijd, creativiteit en heel veel goede mensen voor nodig.

Samen
Gelukkig staan we er als JBRR in de regio Rijnmond niet alleen voor. We doen het samen met jullie, onze ketenpartners. Bij jullie merk ik een open houding, bereidheid om zaken over te nemen, te werken op basis van vertrouwen en begrip voor onze situatie. Dat helpt en doet ons goed. Hopelijk komen we zo met elkaar door deze ‘stormachtige herfst’. En pakken we richting het einde van dit jaar weer een opgaande lijn.