Ethische dilemma’s van jeugdzorgprofessionals krijgen in de Week tegen Kindermishandeling een stem

17 november 2017

Het Kenniscentrum Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) en Zorgdragers (een netwerk van gedreven professionals) gaan een samenwerking aan om ethische dillema’s van jeugdbeschermers een stem te geven. Samen ontwikkelen zij een podcast* serie waarin drie jeugdbeschermers vertellen wat hun ethische dilemma’s zijn en hun hart voor de jeugdbescherming laten horen.

Het Kenniscentrum Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) en Zorgdragers (een netwerk van gedreven professionals) gaan een samenwerking aan om ethische dillema’s van jeugdbeschermers een stem te geven. Samen ontwikkelen zij een podcast* serie waarin drie jeugdbeschermers vertellen wat hun ethische dilemma’s zijn en hun hart voor de jeugdbescherming laten horen.

Vanuit morele invalshoek in gesprek tijdens de ‘Week tegen Kindermishandeling’
Het kenniscentrum van JBRR  organiseert  in de ‘Week tegen Kindermishandeling’ een workshop waarin het omgaan met ethische dilemma’s in de (jeugd)zorg centraal staat. De ‘Week tegen Kindermishandeling’ (20 t/m 24 november) vormt de lancering van de podcasts  aanleiding om vanuit een morele invalshoek met verschillende (jeugd)zorgprofessionals tijdens de workshop in gesprek te gaan over kindermishandeling. Dit gebeurt tijdens de conferentie ‘Veilige Kinderjaren’. Een conferentie georganiseerd door de Gemeente Rotterdam voor (jeugd)zorgprofessionals, met als doel kennisuitwisseling en een kijkje in elkaars professionele  keuken. Elk kind heeft recht op veilige kinderjaren en daarvoor is samenwerking van (jeugd)zorgprofessionals essentieel.

Het kenniscentrum  biedt ondersteuning bij ethische dillema’s in de (jeugd)zorg
Wie zorg verleent of begeleiding biedt, is altijd bezig iets goeds te doen voor de ander. Alleen is het antwoord op ‘wat goed is’ nooit eenvoudig. Binnen JBRR kunnen professionals bij de ethische commissie (een dienst vanuit het Kenniscentrum) terecht voor ondersteuning bij een ethisch dilemma. De ethische commissie biedt ondersteuning en ruimte om te komen tot een zorgvuldig overwogen besluit. Het doel van de ethische commissie is dat professionals vernieuwde inzichten krijgen om in de dagelijkse praktijk om te gaan met ethische dillema’s.

In de afgelopen jaren hebben jeugdbeschermers goede ervaringen opgedaan met de ethische commissie, daarom wil het Kenniscentrum  in de workshop tijdens de conferentie Veilige Kinderjaren ook andere (jeugd)zorgprofessionals laten kennismaken met deze werkwijze.

Centrum voor Kennis & Innovatie JBRR
De samenwerking met Zorgdragers en de organisatie van de workshop ‘Ethische dilemma’s’ worden geïnitieerd door het Kenniscentrum dat in 2018 integraal onderdeel zal worden van het centrum voor Kennis & Innovatie van JBRR. Dit centrum bevordert de systematische kennisontwikkeling, en daarmee de professionalisering en persoonlijke ontwikkeling, van de jeugdprofessionals door (wetenschappelijke) kennis en praktijkervaring te combineren en (verantwoord) innovatie toe te passen. Meer weten over het centrum voor Kennis & Innovatie, de Ethische commissie of de podcastserie? Neem contact met ons op via: T: 010 233 0000 of E: shirley.davis@jbrr.nl

 

* Een podcast is een audiobestand op internet, dat je direct kunt afluisteren of downloaden.